29.9.2017 klo 09:52
Uutinen

Savon Yrittäjien kannanotto: Pk-yritysten rooli turvattava sote-uudistuksessa

Savon Yrittäjien sote-työryhmä on huolissaan pienten ja keskisuurten yritysten asemasta sote-uudistuksen edetessä.

Käynnissä olevat sote-pilottikokeilut ovat osoittaneet, että maakunnan tulee kiinnittää erityistä huomiota pieniin sosiaali- ja terveydenhoitoalan yrityksiin ja niiden mukaan pääsemiseen palveluiden tuottamisessa.

– Kun asiat mietitään pienten yritysten näkökulmasta, pääsevät kaikenkokoiset yritykset osallistumaan palveluiden tuottamiseen. Isot pärjäävät, jos pienetkin pärjäävät, muttei toisin päin. Näemme Savon Yrittäjissä asian erityisesti kuntien elinvoimakysymyksenä; Jokainen voi miettiä kunnan katukuvaa, mikäli sieltä jatkossa puuttuisivat pienet yritykset, sanoo Savon Yrittäjien sote-työryhmän puheenjohtaja Laura Sinisalo.

Savon Yrittäjät on valmis rakentamaan yhdessä kuntien ja muiden tahojen kanssa menestyvää, halutuinta Pohjois-Savon maakuntaa. Sote-alan yrittäjien lisäksi Pohjois-Savossa on paljon yrityspohjaista osaamista ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin eri osa-alueilta.

– Kun otetaan huomioon lisäksi kuntiin jäävä velvollisuus jatkossakin huolehtia asukkaidensa hyvinvoinnista ja sairauksien ennaltaehkäisystä, olisi monella sosiaali- ja terveysalan ammattilaisella kiinnostusta olla tarjoamassa asiantuntemusta liikuntaan, ravitsemukseen, stressin hallintaan ja moneen muuhun hyvinvoinnin kannalta tärkeään toimintaan, jatkaa Sinisalo.

Palvelusetelit käyttöön

Savon Yrittäjät muistuttaa, että palveluseteleiden käyttöönotto jo nyt, ennen tulevaa uudistusta, turvaa kuntalaisten lähipalvelut.

– Haluamme olla puhumassa kuntalaisten lähipalveluiden puolesta. Kannustamme palveluseteleiden käyttöönottoon välittömästi, koska näemme kuntien voivan niiden kautta turvata kuntalaisten palvelut jatkossakin lähellä. Palveluseteleiden avulla ihmiset pääsevät valitsemaan palveluntuottajansa ja tämä osaltaan toteuttaa uudistuksen tavoitteena olevaa valinnanvapautta. Viisas kunta budjetoi palveluseteleiden käyttöönoton ensi vuodelle ja kutsuu alueen yrittäjät asian tiimoilta koolle jo nyt syksyllä, lataa Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Arto Nykänen.

Lisätietoja:

Savon Yrittäjät
Sote-työryhmän puheenjohtaja Laura Sinisalo, laura.sinisalo(at)nutrinet.fi, p. 040 7525 025
toimitusjohtaja Arto Nykänen, arto.nykanen(at)yrittajat.fi, p. 044 3680 501