13.4.2018 klo 16:50
Uutinen

SDP:ltä oma sosiaaliturvamalli – Yrittäjät: Hyviä tavoitteita, mutta vähän uutta

SDP julkisti perjantaina oman mallinsa tulevaisuuden sosiaaliturvaksi. Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén löytää siitä useita kannatettavia elementtejä, mutta näkee sen sisältävän paljon samaa kuin nykyjärjestelmän.

SDP:n mukaan uudella Yleisturva-malillla halutaan ”yksinkertaistaa ja modernisoida sosiaaliturvaa sekä varmistaa, että sosiaaliturva toimii paremmin kaikissa elämäntilanteissa”. Puolue kuvaa Yleisturvaa ”digiajan malliksi, joka joustaa ihmisten yksilöllisten tarpeiden mukaan ja ottaa huomioon työelämän ja teknologian muutoksen”.

– Mallin tavoitteet ovat ehdottoman kannatettavia: Järjestelmän yksinkertaistaminen sekä byrokratian ja vaikeaselkoisuuden vähentäminen, ennakoitavuuden lisääminen, maksatukseen liittyvien viiveiden poistaminen sekä työn vastaanottamisen tekeminen helpommaksi ja nykyistä kannattavammaksi. Myös etuuksien kokoaminen selkeäksi kokonaisuudeksi on uusi, hyvä ajatus, kommentoi Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén.

SDP:n mukaan Yleisturvaa on mahdollista saada takuu-, yleis- ja aktiivitasolla.

– Takuutaso on viimesijainen ja tarveharkintainen turvan muoto. Takuutaso on kytketty tiiviisti palveluihin, jotka turvataan jokaiselle yksilöllisen tarvearvion pohjalta. Kohtuullisen kulutuksen kattava yleistaso on syyperusteinen etuus, jonka varassa ihminen selviytyy elämän eri tilanteissa kuten työttömyyden, opiskelun, sairauden ja lapsen syntymän aikana. Se pitää sisällään sekä perustoimeentulon (perusosa) että ansiotuloihin suhteutetun, työnteolla ansaitun ansioturvan (ansio-osa). Aktiivitasolla ihmistä palkitaan nykyistä laajemmin erilaisista ihmisen työmarkkina-asemaa parantavista toimista, puolue tiedottaa.

– Nämä takuu- ja yleisosa poikkeavat nykyjärjestelmästä lähinnä termien osalta. Takuutaso vastaa nykyistä viimesijaista turvaa, yleisosassa on vähimmäispäivärahat ja ansioturva. Uutta ajattelua tuon etuuksien yhteen kokoamisen lisäksi on siirtyminen kepistä porkkanaan. Aktiivitasokaan ei kuitenkaan ole aivan uusi ajatus: ”ihmistä palkitaan nykyistä laajemmin erilaisista ihmisen työmarkkina-asemaa parantavista toimista”. Kyseessä on ilmeisesti lähinnä työttömälle maksettava etuustaso. Tämäkään ei ole uusi asia. Jo nykyisin työtön voi saada korotettua päivärahaa työllistymistä edistävien palveluiden ajalta, Hellstén toteaa.

Mallissa ehdotetaan, että ”ihmisen laiminlyödessä palvelusuunnitelman tai kieltäytyessä tarjotusta työpaikasta etuutta voidaan leikata, mutta se palautetaan ilman karensseja ihmisen noudattaessa järjestelmän piiriin”.

– Nykyisinhän laiminlyönneistä annetaan nimenomaan karenssi tai työssäolovelvoite. Tässä on otettu aktiivimallista etuuden pienentäminen, joka kuitenkin peruttaisiin, jos ihminen noudattaisi taas järjestelmää? Palauttaisiko siis tehokas katuminen turvan takaisin, Hellstén kysyy.

Hellsténin mukaan SDP:n Yleisturva ei lopulta valtavasti eroa nykyjärjestelmästä.

– Etuuksien kokoamisen yhdeksi kokonaisuudeksi istuva hallitus on itse asiassa tavallaan jo aloittamassa kehysriihilinjauksellaan vähimmäispäivärahojen tason yhdenmukaistamisesta, Hellstén toteaa.

Pasi Lehtinen

pasi.lehtinen (at) yrittajat.fi

Kuva: IStockphoto