7.8.2017 klo 17:04
Uutinen

SDP:n Skinnari helpottaisi työntekijän irtisanomista pienissä yrityksissä

SDP:n varapuheenjohtajan Ville Skinnarin mukaan irtisanomisen helpottaminen pienissä yrityksissä parantaisi työllisyyttä. Skinnari on samoilla linjoilla Suomen Yrittäjien kanssa. Keväällä julkistettu tutkimus tukee näitä näkökantoja.

SDP:n kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Ville Skinnari esitti viikonloppuna toimenpiteitä pienyrittäjien aseman ja työllistämishalun nostamiseksi. Kaupallisen ja juristin koulutuksen hankkinut Skinnari on itse ollut yrittäjänä.

Skinnari toteaa, että pienyrittäjänä työllistäminen on Suomessa vaikeampaa kuin muualla EU:ssa.

– Suomessa syntyy talouden kasvusta huolimatta muihin maihin verrattuna liian vähän työpaikkoja erityisesti pieniin mikroyrityksiin. Usein syynä on se, että yksinyrittäjä ei uskalla ottaa riskiä työntekijän palkkaamiseksi, vaikka tarvetta olisi, Skinnari sanoo.

Skinnari on samoilla linjoilla Suomen Yrittäjien kanssa. SY ajaa irtisanomisen helpottamista pienissä yrityksissä juuri sen työllistämisvaikutusten vuoksi.

Nykyisin työsopimuslaissa edellytetään yhdenkin hengen yritykselle työntekijän irtisanomiselle asiallisia ja painavia perusteita.

– Työsopimuslakia pitäisi siksi muuttaa niin, että alle 30 hengen yrityksessä työsuhteen päättämiseen riittäisi asiallinen syy tai hyväksyttävä peruste”, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen totesi taannoin Yrittäjäsanomille.

Epäonnistunut rekrytointi voi jopa kaataa pienen yrityksen, ja siksi se usein jätetään kokonaan tekemättä. Pienyritysten työllistämistä voisi lisätä lieventämällä henkilöön liittyviä irtisanomisperusteita.

– Moni pienyrittäjä ei kuitenkaan uskalla palkata uusia työntekijöitä, koska riski on liian suuri ja näkyvyys rekrytoinnin edellyttämästä lisämyynnistä heikko. Pienyrityksellä työllistämisriski on suhteellisesti paljon suurempi kuin isolla yrityksellä”, Pentikäinen totesi Yrittäjäsanomille.

Suomen Yrittäjät näkee, että kynnys on käytännössä erittäin korkea, kun arvioidaan työnantajan mahdollisuutta irtisanoa työsopimus työntekijästä johtuvasta syystä.

Mitä sanoo tutkimus?

Pk-yrityksistä 37 prosenttia olisi valmis palkkaamaan uusia työntekijöitä, jos henkilöperusteista irtisanomista helpotettaisiin. Asia selvisi tutkimuksesta, jonka Kantar TNS teki viime huhtikuussa Suomen Yrittäjille. Tutkimukseen vastasi yhteensä 1030 yrityksen edustajaa.

Vähintään 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä jopa 60 prosenttia palkkaisi vähintään yhden työntekijän, jos henkilöperusteista irtisanomista helpotettaisiin.

Tutkimuksen tulokset eivät sellaisenaan kerro työllistävyydestä, sillä siihen vaikuttavat monet muutkin asiat. Näitä ovat esimerkiksi todellinen rekrytointitarve ja yrityksen kohtaama kysyntätilanne.

– Suomen Yrittäjien laskelmien mukaan henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen lisäisi työllisyyttä keskimäärin 10 000 yksilöllä, Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen arvioi.

Esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa henkilöperusteisen irtisanomisen kynnys on alempi. Näissä maissa on myös selkeästi korkeampi työllisyysaste kuin Suomessa.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari@yrittajat.fi

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta@yrittajat.fi