Sebastian Widjeskogille pääsiäisen hengellinen sanoma on läsnä ympäri vuoden.
15.4.2022 klo 09:01
Uutinen

Sebastian uupui seurakuntapappina ja löysi avun täysipäiväisestä yrittäjyydestä – ”Pääsiäisen sanoma on läsnä koko vuoden”

Sebastian Widjeskog ei usko, että palaa enää kirkon palvelukseen.

Teerijärveläinen Sebastian Widjeskog muistaa vajaan kymmenen vuoden takaisen ajan, jolloin hän työskenteli seurakuntapappina. Moni asia oli vaikuttamassa siihen, että hän paloi loppuun.

– Syynä ei ollut oikeastaan työn määrä. Työnkuva ei ollut ominta minun kaltaiselleni yrittäjämäisestä työnteon tavasta kiinnostuneelle.

Widjeskog joutui huomaamaan, että seurakunnassa työ on pääsääntöisesti traditioiden ylläpitämistä. Uudet ideat jäivät paitsioon.

– Seurakunnassa työtä arvostetaan sen perusteella, miten hyvin pystyy ylläpitämään perinteitä ja olemassa olevia rakenteita. Kun perustaa yrityksen, työ on 100-prosenttisesti uuden synnyttämistä. Se on yrittäjyyden mielenkiintoisin osa-alue. Tällainen uuden synnyttäminen on seurakunnassa tehtävä omalla ajalla, koska se ei varsinaisesti kuulu papin toimenkuvaan.

– Ylläpitävääkin toimintaa tosin tarvitaan. Jonkun on jatkettava toisen synnyttämää työtä, hän lisää.

Lopulta työkulttuuriin liittyvät asiat vaikuttivat siihen, että Widjeskog luopui seurakuntapapin työstään ja keskittyi pelkästään yrittäjyyteen.

– Olen kokenut, että yrittäjyys on sopinut minulle. Kun ryhdyin täysipäiväiseksi yrittäjäksi, uupumusoireet loppuivat. Tässä elämäntilanteessa en näe, että palaisin kirkon tehtäviin, vaikka kirkko on minulle toki läheinen.

Widjeskog toimi sivutoimisesti yrittäjänä jo työskennellessään pappina, mutta päätoimisesti hän siirtyi oman yrityksen vetovastuuseen vuoden 2019 syksyllä. Jo sitä ennen työ oli tiiviisti sidoksissa yrittäjyyteen, sillä Widjeskog työskenteli yrittäjäkasvatushankkeen projektipäällikkönä Centria ammattikorkeakoulussa. Hänen yrityksensä Nordic School of Entrepreneurship on ollut toiminnassa jo yli kymmenen vuotta, mutta viimeisten kolmen vuoden aikana sen toiminta on siirtynyt yrittäjyyskoulutuksen tarjoamisesta markkinoinnin automaation projekteihin.

Papin tausta herättää luottamusta

Pääsiäisenä Widjeskog noudattaa perinteitä, mutta ei pidä omaa hengellisyyttään kovin liturgisena.

– Pääsiäinen liittyy uskon syvimpään olemukseen. Se on juhlapyhä, jossa muistellaan Jumalan muuttumista ihmiseksi ja Jumalan läheisyyttä omassa elämässä. Konkreettisinta on ehkä käynti pääsiäiskirkossa. Pääsiäisen sanoma tai ideologia on elämässäni läsnä koko vuoden ajan, hän sanoo.

Yrittäjänä Widjeskog käytti aikaisemmin bisnespappi-nimitystä, mutta nykyisin hän painottaa ennen kaikkea asiantuntijuutta, ei niinkään omaa taustaansa.

– Yrittämisen kautta haluan olla rakentamassa parempaa yhteiskuntaa maailmaa. Toki mietin liiketoiminnan ideoita siltä kannalta, miten ne sopivat omiin arvoihini. Jumalan hyvää tahtoa sovellan miettimällä, miten hyvyyttä voisi edesauttaa arkipäiväisessä elämässä.

Päivittäisessä asiakastyössä Widjeskogin tausta voi tulla esille luottamuksen kautta. Teologiin voi olla helppo luottaa.

– Luottamus voi olla jopa syvempi kuin johonkin toiseen yrittäjään. Oma taustani tukee sellaista luottamusta, että sovituista asioista pidetään kiinni.

Pauli Reinikainen