15.3.2022 klo 09:52
Uutinen

Selvitys: Jopa 80 prosenttia yli 55-vuotiaista yrittäjistä suunnittele yrityksensä vetovastuusta luopumista seuraavan viiden vuoden aikana

Varsinais-Suomen Yrittäjien Omistajanvaihdospalvelu on selvittänyt Varsinais-Suomen Yrittäjien kanssa alueen ikääntyvien eli yli 55-vuotiaiden yrittäjien omistajanvaihdossuunnitelmia.

Yli 55-vuotiaista varsinaissuomalaisista yrittäjistä 62 prosenttia arvioi kyselyssä luopuvansa yrityksensä toiminnan päävastuusta seuraavan kolmen vuoden sisällä. Vastaajista 81 prosenttia uskoo luopumisen tapahtuvan seuraavan viiden vuoden aikana.  

– Yrittäjien omistajanvaihdosaikeet ovat selvässä kasvussa ja myös aikaistumassa. Lopettamista suunnittelevien yrityksien määrä on suurempi ja omistajanvaihdokseen tähtäävien määrä pienempi kuin aiemmin, elinkeinoasioiden päällikkö Jutta Wirén Varsinais-Suomen Yrittäjistä arvioi. 

Yli 55-vuotiaista yrittäjistä 50 prosenttia suunnittelee myyvänsä yrityksen täysin ulkopuoliselle toimijalle. 29 prosenttia ilmoittaa yritystoiminnan päättyvän nykyisen omistajan lopettaessa ja 16 prosenttia vastaajista suunnittelee sukupolvenvaihdosta. 

– Toimivien ja elinkelpoisten yritysten jatkajia tarvitaan edelleen runsaasti. Toimivan yrityksen tai sen liiketoiminnan ostaminen on erinomainen mahdollisuus ryhtyä yrittäjäksi tai kasvattaa omaa yritystoimintaa, Wirén muistuttaa. 

Wirénin koordinoiman Varsinais-Suomen Omistajanvaihdospalvelun tavoitteena on auttaa omistajanvaihdoksen eri vaiheissa ja varmistaa yritysten toiminnan jatkuvuus sekä sitä kautta edistää työllisyyttä ja alueen elinvoimaisuutta. 

– Palvelumme kokoaa yhteen maakunnan johtavat asiantuntijat muun muassa arvonmäärityksen, verotuksen, rahoituksen sekä juridiikan saralta. Omistajanvaihdosta suunnitteleva yrittäjä tarvitsee usein apua jatkajan löytämiseen ja yrityksen hinnan määrittämiseen, ostaja puolestaan kaupan rahoittamiseen. Tässä tutkimuksessa nousi esiin myös huoli osaamisen siirtämisestä jatkajalle, Wirén kuvaa. 

Omistajanvaihdospalvelun kumppanien logot.
Omistajanvaihdospalvelun kumppanit

Tehdyn kyselyn mukaan selkeästi suurimpina omistajanvaihdokseen liittyvinä haasteina yrittäjät pitivät jatkajan tai ostajan löytämistä (62% vastaajista) sekä yrityksen arvonmääritystä (43% vastaajista). Yli puolet vastaajista arvioi tarvitsevansa asiantuntijan apua myös yrityskaupan tekniseen toteuttamiseen ja yrityskaupan paperitöihin liittyen. 

Wirén kannustaa yritystoimintansa luopumista suunnittelevaa lähtemään liikkeelle ajoissa ja käyttämään apuna asiantuntijaa.  

– Yrityskauppaan hyvissä ajoin valmistautumalla voit parantaa yrityksen myyntimahdollisuuksia ja kauppahintaa merkittävästi. Asiantuntijoiden hyödyntäminen ja prosessin ajoissa aloittamisen merkitys korostuvat, jotta onnistuneeseen lopputulokseen päästään, Wirén toteaa. 

Omistajanvaihdoskysely toteutettiin sähköpostitse lähetettynä jäsenkyselynä Varsinais-Suomen Yrittäjien 
yli 55-vuotiaille jäsenille helmikuussa. Vastaajia oli 130.