18.11.2020 klo 14:40
Uutinen

Selvitys vahvistaa: Kuntien hankintaosaamisessa puutteita – Yrittäjät toivoo vuoropuhelua

Tuoreen selvityksen mukaan etenkin kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajistot näkevät puutteita hankintaosaamisessa.

Koneyrittäjät ry ja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL toimeksiannosta toteutettu kyselytutkimus selvitti kuntien hankintoja ja hankintaosaamista. Kyselytutkimukseen kutsuttiin vastaajiksi kunnanhallitusten ja kunnanvaltuuston puheenjohtajistoa, kaupunginjohtajia, teknisiä johtajia, hankintapäälliköitä, jätelautakuntien jäseniä sekä kunnallisten energiayhtiöiden hallitusten puheenjohtajia ja toimitusjohtajia.

Selvityksen mukaan kuntien hankintastrategioissa ja -osaamisessa on puutteita. Eniten kehittämistarpeita kuntansa hankintaosaamisessa näkivät kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajistot. Valtuustojen ja kunnan hallitusten puheenjohtajistot sekä kunnanjohtajat painottivat eniten hankintoja keinona edistää yrittäjyyttä ja elinkeinopolitiikkaa.

– Hankinnat ovat keino toteuttaa kunnan strategisia tavoitteita, mutta se vaatii osaamista hankintojen tekijöiltä. Kunnille tulee jatkossa entistä suurempi rooli alueidensa elinvoimaisuuden ylläpitämisessä. Vastauksistakin tuli esiin, että hankinnoilla voidaan edistää alueen elinvoimaa ottamalla huomioon hankintojen aluetalousvaikutukset sekä paikalliset yritykset ja elinkeinoelämä, Koneyrittäjien toimitusjohtaja Matti Peltola sanoo.

”Monesta kunnasta puuttuu hankintastrategia”

Suomen Yrittäjien elinkeinopolitiikan asiantuntija Janika Tikkala kiittelee selvityksen tekemistä.

– Se antaa tärkeää tietoa. Kunnan hankintapolitiikasta vastaavat kuntapäättäjät. Päätöksenteko hankintapolitiikasta kannattaa pitää omissa käsissä, kuten Koneyrittäjien Matti Peltola aiheellisesti toteaa. Selvitys osoittaa, että monesta kunnasta puuttuu vielä hankintastrategia tai vastaavanlainen linjaus. Se kannattaa laatia ja siihen kannattaa panostaa. Pelkkä hankintastrategia ei riitä, vaan sen toimeenpanoon on myös satsattava. Toimeenpanossa kunnan hankintaosaamisen parantaminen on olennaista.

Suurten kuntien vastaajat arvioivat hankintaosaamisensa paremmaksi kuin pienten kuntien vastaajat. Selvityksen perusteella kuntapäättäjillä on halu torjua harmaata taloutta kuljetushankinnoissaan, mutta osaaminen ei riitä eikä pelisääntöjä hallita. Esimerkiksi liikenneluvan tarkastamisvelvoitetta ei tunneta, vaikka lupa vaaditaan monissa kunnan tilaamissa kuljetuksissa.

SKAL ja Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT ovat laatineet kuljetusasiakkaille Reilu kuljetus -oppaan, joka käy tilaajaa velvoittavan lainsäädännön läpi selkein ohjein ja esimerkein. Myös konepalveluiden kilpailuttamiseen on tulossa opas, joka käsittelee pienten kuntien ja kaupunkien yhdyskuntateknisten urakoiden kilpailuttamista. Tavoitteena on edistää myös paikallisten yrittäjien pääsyä mukaan urakkakilpailuihin.

Kannustusta vuoropuheluun yritysten kanssa

Selvityksen mukaan yhteiskuntateknisten urakoiden kilpailutusohjeiden käyttöönottoon myönteisesti suhtautui 84 prosenttia vastaajista. Pienten kuntien vastaajat suhtautuivat myönteisemmin näihin hankintaohjeisiin ja olivat valmiita ottamaan niitä käyttöönsä.

– Kannustamme pieniä kuntia tekemään keskinäistä yhteistyötä hankinnoissa ja pitämään hankintoihin liittyvän päätöksenteon omissa käsissään, Peltola sanoo.

Janika Tikkala korostaa vuoropuhelun merkitystä.

– Suomen Yrittäjät on samaa mieltä siitä, että hankinnoilla voidaan edistää alueen elinvoimaa ottamalla huomioon hankintojen aluetalousvaikutukset sekä paikalliset yritykset ja elinkeinoelämä. Se kannattaa asettaa strategioiden lähtökohdaksi. Vuoropuhelu alueen yritysten kanssa on erittäin tärkeää. Siihen kannattaa satsata mahdollisimman varhain hankintaa suunniteltaessa.

Kuva: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi