27.11.2020 klo 10:10
Uutinen

Smartumin perustaja kannustaa dialogiin: ”Avautukaa ja kuulkaa toisianne”

Yrittäjä Jarmo Hyökyvaara kannustaa työntekijöitään tiedon lähteille ja haaveilee oppimisen ekosysteemistä.

Yrittäjä ja hallituksen puheenjohtaja Jarmo Hyökyvaara Orange Company Oy:stä kutsuu itseään taustasparraajaksi, joka toimii johdon tukena eri yrityksien hallitusten kautta. Uuden oppiminen ja osaaminen ovat tärkeässä roolissa hänen työssään.

Orange Companyyn kuuluu muun muassa liikuntaseteleistä tunnetuksi tullut Smartum, joka nykyään tarjoaa monia hyvinvointipalveluja yrityksille.

– Minulla on useita luottamustoimia. Olen muun muassa Suomen Yrittäjien osaamisen valiokunnan sekä Helsingin kauppakamarin koulutus- ja työvaliokunnan jäsen.

Yrittäjältä vaaditaan tulevaisuuden lukutaitoa

Jarmo Hyökyvaaran mukaan elämme suuressa murroksessa, joka muuttaa ihmisten käyttäytymistä: on osattava lukea tulevaisuutta.

– Yrittäjältä vaaditaan tulevaisuuden lukutaitoa esimerkiksi siinä, miten oma toimiala kehittyy tai miten digitaalisuus ohjaa tekemistä.

Yrityksen liiketoiminta perustuu asiakkaisiin, asiakkaiden ymmärtämiseen ja arvoketjujen tunnistamiseen.

– Tämä vaatii aktiivista vuorovaikutusta ja uuden oppimista, Hyökyvaara toteaa.

Kohti oppimisen kulttuuria – dialogisuus kantavana elementtinä

The Orange Company panostaa oppimisen kulttuuriin ja kannustaa työntekijöitä uuden tiedon lähteille – vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa. Käytössä on konsernin yrityskulttuurikuraattorin rakentama vuosikello ja työvälineinä muun muassa fasilitoidut dialogiryhmät.

– Yhteishenki on kehittymässä arvostavammaksi ja luottamuksellisemmaksi. Ihmiset uskaltavat osallistua dialogiryhmiin ja sanoa ajatuksia ääneen, Hyökyvaara kertoo.

Konsernissa on meneillään esimieskoulutus yhteistyössä SASKY koulutuskuntayhtymän ja Tiimiakatemian kanssa. Koulutuksessa on mukana 18 henkilöä eri puolilta Suomea ja kumppanitoimijoiden esimiehiä. Koulutuksesta voi valmistua lähiesimiestyön ammattitutkintoon tai tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoon.

– Koulutuksen kantavana elementtinä on dialogisuus, jossa opitaan toinen toisilta, hän toteaa.

Konserni tukee ihmisiä kohti oma potentiaaliaan esimerkiksi kannustamalla henkilökohtaisen oppisopimuksen tekemiseen. Lisäksi se tukee opinnäytetöiden tekemistä ja pyrkii rakentamaan työtehtäviä, joissa uuden oppimista voi tapahtua.

Luokaa verkostoja ja mahdollisuuksia keskusteluille

Muita yrittäjiä Jarmo Hyökyvaara kannustaa verkostoitumiseen ja keskinäiseen dialogiin.

– Etsikää vertaisryhmiä, joissa voi harjoittaa tulevaisuuden lukutaitoa. Kysykää ja kuunnelkaa, miten kollegat ovat ratkaisseet haasteita. Kertokaa aidosti, mitä ajattelette ja olette kokeneet.

Oppilaitoksia hän kannustaa koulutuksissa luomaan enemmän tilaa avoimelle keskustelulle.

– Erityisesti kokeneemmilla henkilöillä on todennäköisesti halua omaehtoisiin, kokemuksista ammentaviin keskusteluihin, Hyökyvaara toteaa.

Osaaminen on jatkossakin kilpailutekijä työmarkkinoilla, mutta pohjakoulutus ja tutkinto ei sellaisenaan takaa työllistymistä halutussa tehtävässä. Kokemus ja uuteen utelias asenne yhdistelmänä kasvattavat merkitystään.

– Haaveilen ihmisen omaehtoisuutta tukevasta oppimisen ekosysteemistä. Tulevaisuuden lukutaito ja parviäly ovat jatkossa entistä suuremmassa roolissa. Keskustelu on työkalu niiden avaamiseen, Hyökyvaara pohtii.

Anne Öhman

anne.ohman (at) yrittajat.fi