16.10.2020 klo 08:22
Uutinen

Sopeutumisen ja uuden luomisen aikakausi

Koronapandemia käänsi maailman nopeasti uuteen asentoon, mikä aiheuttaa huolta ja epävarmuutta. On kuitenkin hyvä muistaa, että todella poikkeuksellisia aikoja elettiin myös yrittäjäjärjestöä perustettaessa 80 vuotta sitten.

Jokaisena aikana on omat vaikeutensa, joskin mittakaava vaihtelee. Sitkeydellä ja yhdessä tekemällä on mahdollista selvitä vaikeidenkin aikojen yli. Yrittäjyyttä ja yrittäjiä on tarvittu ja tarvitaan.

Vuosikymmenet ovat vierineet. Niin Suomessa kuin maakunnassammekin on otettu iso kehitysloikka ja saavutettu asioita, joista ei yrittäjäjärjestön alkutaipaleella osattu uneksiakaan.

Tällaiset juhlavuodet ovat tarpeen, jotta osaamme arvostaa menneiden aikojen työtä ja saavutuksia.

Kussakin ajassa on siis omat haasteensa ja mahdollisuutensa. Tänä päivänä haasteita ovat erityisesti väestökehityksemme – etenkin syntyvyyden jyrkkä lasku – sekä liikenneyhteyksiemme haavoittuvuus. Myös työvoiman osaaminen ja osaavan työvoiman saatavuus tulevat muodostumaan yhä suuremmaksi haasteeksi.

Maakuntien elinvoiman sekä elinkeinojen kehittämisen ja valintojen merkitys kasvaa. Edelläkävijyys, aloitteellisuus, aktiivisuus, uuden luominen ovat niitä avainsanoja, joita tarvitaan. Samoin digitaalisuus sekä ilmasto- ja vähähiilisyysasiat, jotka pitää ottaa huomioon ja joihin tarttua – tai ainakin tiedostaa niiden merkitys.

Korona-ajassa olemme joutuneet muuttamaan käyttäytymistämme ja sopeutumaan. Monet muutokset ovat olleet kipeitä, mutta onneksi myös myönteisiä ilmiöitä on noussut pintaan. Lähimatkailun, monipaikkaisuuden sekä omien luonnonvarojen ja huoltovarmuuden korostuminen ovat tällaisia. Myös uusia, tähän aikaan sopivia liiketoimintamahdollisuuksia on avautunut.

Yrittäjäjärjestön ja elinkeinotoimijoiden aloitteesta teimme maakunnassa nopealla aikataululla selviytymissuunnitelman ”Koronakriisistä uuteen kasvuun”. Nostan siinä esitetyistä toimista tässä yhteydessä esille kaksi: paikallisen kysynnän elvyttäminen sekä tulevaisuudenuskoa rakentava asenne ja viestintä. Voimme kukin omalla toiminnallamme vaikuttaa näihin molempiin.

Maakunnallamme on vahva karjalainen identiteetti, joka on luova, yhteisöllinen ja myönteisellä tavalla utelias. Pidämme huolta toisistamme ja siitä, ettei kukaan jää yksin. Erityisesti tässä ajassa sen merkitys korostuu. Meillä on kaikki eväät selvitä tästä kriisistä myönteisellä ja tulevaisuuteen suuntaavalla asenteella.

Parhaimmat onnitteluni Pohjois-Karjalan Yrittäjille 80 vuoden taipaleesta ja menestystä niin järjestölle kuin yrittäjillekin tuleville vuosikymmenille!

Risto Poutiainen

Maakuntajohtaja