29.12.2021 klo 11:57
Uutinen

Sote-asiakkaan palvelut eivät toteudu ilman yrityksiä – Hyvinvointialueen on huolehdittava yritysten toimintaedellytyksistä

Hyvinvointialue järjestää vuoden 2023 alusta alkaen palvelut liki 250 000 pohjoissavolaiselle ja sille siirtyy henkilöstöä 12 500 kahdeksastatoista eri sosiaali- ja terveydenhuollon sekä yhdestä pelastuslaitoksen organisaatiosta. Pohjois-Savon hyvinvointialueen budjetti on yli miljardi euroa. Aluksi hyvinvointialue saa rahoituksen valtiolta laissa määriteltyjen perusteiden mukaisesti.  

Tiesitkö? 

● Suomessa sote-alalla työskentelee 400 000 ammattilaista, joista 80 000 yksityisellä sektorilla. 

● Suomessa sote-alan yrityksiä on noin 18 200. Neljä viidestä on enintään neljän hengen yrityksiä.  ​​​ 

● Käsiparien lisätarve on tulevina vuosina sote-alalla yli 200 000 henkilöä​​. On tärkeää, että käsiparit käytetään optimaalisesti asiakkaiden hyväksi.  

● Palveluseteleiden osuus soten käyttömenoista on tällä hetkellä vain 1 %.  

● Kaikkia soten parissa työskenteleviä tarvitaan, niin julkista sektoria, yrityksiä kuin järjestöjä. 

Uuden organisaation luomisessa ja palveluiden toteuttamisen ideoinnissa tarvitaan yrittäjien liiketoimintaosaamista ja rohkeutta. 

Palvelustrategia määrittelee palvelut 

● Lain mukaan hyvinvointialueen on laadittava taloutensa ja toimintansa suunnittelua ja johtamista varten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia, jossa huomioidaan valtakunnalliset tavoitteet.  

● Hyvinvointialue asettaa tavoitteet, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut järjestetään, tuotetaan ja rahoitetaan. 

● Strategiassa määritellään, mitkä palvelut hyvinvointialue tuottaa tai pyrkii tuottamaan itse 
ja mitä palveluita yritykset ja kolmas sektori tuottavat. 

● Strategia kertoo myös, miten hyvinvointialueen vastuulla olevat palvelut yhteensovitetaan muihin asukkaiden hyvinvointiin ja elämänlaatuun vaikuttavien palveluiden kanssa. ​ 

Savon Yrittäjien päätavoitteet 

● Yrittäjät on osallistettava ja huomioitava jo SOTE:n valmisteluvaiheessa.  

● Hyvinvointialueen pitää erottaa palvelujen järjestäminen ja tuottaminen. 

● Kilpailutukset pitää tehdä hyvinvointialueella jakaen ne tarkoituksenmukaisiin osiin mahdollistaen mikro- ja pk-yritysten osallistuminen ja menestyminen kilpailutuksissa. 

● Palvelusetelit on otettava laajasti käyttöön ja niiden arvo on määriteltävä sellaiseksi, että sillä pystyy tuottamaan palvelua. 

Hyvinvointialue vastaa seuraavista lailla sille säädetyistä julkisista palveluista

Lähde: Pohjois-Savon väliaikainen valmistelutoimielin (Vate) 
•    Perusterveydenhuolto, esim. terveysasemien vastaanottotoiminta ja vuodeosastot 
•    Erikoissairaanhoito, esim. KYSin sairaalat 
•    Ensihoito, esim. ambulanssit 
•    Palo- ja pelastustoiminta 
•    Suun terveydenhuolto 
•    Mielenterveys- ja päihdepalvelut 
•    Äitiys- ja lastenneuvolat 
•    Aikuissosiaalityö 
•    Lastensuojelu 
•    Vammaispalvelut 
•    Ikääntyneiden asumispalvelut 
•    Kotihoito 
•    Kuntoutus 
•    Koulupsykologi ja kuraattori palvelut 

Lisätietoja:
Mia Simpanen
asiakkuuspäällikkö, Savon Yrittäjät, p. 044 368 0505, mia.simpanen@yrittajat.fi