7.4.2017 klo 11:40
Uutinen

Sote- ja maakuntauudistuksen toteuttaminen on maakunnan ja yrittäjien yhteinen asia

Sote- ja maakuntauudistus etenee maakunnissa eri vaiheissa. Uudistus koskee yli 200 000 sote-alan ammattilaista koko Manner-Suomessa. Yrittäjille ajankohtaista on mitä uudistus tuo tullessaan ja miten yrittäjien on hyvä valmistautua siihen.

Sote-ja maakuntauudistus on yrittäjäjärjestölle tärkeä asia. Suomen Yrittäjät on linjannut, että sote- ja maakuntauudistuksen toteuttaminen on maakunnan ja yrittäjien yhteinen asia. Uudistusta ei pidä valmistella yksinomaan virkamiesvoimin ja julkisen palvelutuotannon lähtökohdista, vaan hyvän lopputuloksen saamiseksi maakuntien yrittäjille ja muille sidosryhmille on turvattava edustus uudistuksen valmistelussa ja toteutuksessa.

– Yrittäjien näkemystä on tuotava mukaan keskusteluihin ja valmisteluryhmiin sekä pyrittävä herättelemään ja kokoamaan alalla toimivia yrityksiä. Nyt on aika toimia. Pk-yritysten pitää olla valppaana, jotta uudistuksen tarjoamat mahdollisuudet osataan hyödyntää, sanoo Kymen Yrittäjien puheenjohtaja Marika Kirjavainen Kotkasta.

Tulevat maakunnat ovat erityisesti palveluiden järjestäjiä ja maakunnan keskeisin tehtävä on varmistaa, että verorahat käytetään vastuullisesti, markkinat toimivat ja palvelut tuotetaan monituottajamallilla. Monituottajamallissa maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia palveluita toteuttavat erilaiset toimijat, yrittäjät, yritykset ja järjestöt.

– Sote-uudistuksen haasteena on palveluiden tasavertaisuus kaikilla alueilla. Vaarana on, että palvelut keskittyvät suurempiin taajamiin ja pienemmät syrjäseudut jäävät vähemmille palveluille. Toisaalta maakunnalla on mahdollisuus keskittää toimintaa järkevästi ja kannattavasti sekä yhdistää mm. tietokantoja ja näin parantaa asiakasturvallisuutta, sanoo iittiläisen Hoivakoti Iltatuulen toimitusjohtaja Minna Pasila.

Valinnanvapaus avain sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumiselle

Sote-uudistuksen tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta ja yhdenvertaisuutta, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä kustannuksia. Asiakkaan käytössä on oltava toimiva kokonaisuus, jossa on käytössä tehokkaimmat ja vaikuttavimmat toimintatavat.

Uusi valinnanvapausjärjestelmä on keskeinen osa muutosta. Erityisesti lähipalveluiden turvaamisen kannalta on ratkaisevan tärkeää, kuinka kansalaisten valinnanvapaus toteutetaan. Uudistuksen tavoitteet eivät toteudu ilman monituottajamallin hyödyntämistä. On luotava hyvät edellytykset sille, että erikokoiset ja erilaiset yritykset pystyvät toimimaan uudessa markkinatilanteessa.

– Jos halutaan pienet paikalliset yritykset kiinni palveluiden tuottamiseen kuntalaisille, asiakasseteli on ainoa tapa tehdä se. Kaikkia palveluja, mitä kunta tarjoaa, voidaan tarjota myös paikallisten yritysten kautta. Nyt on saatava työ käyntiin, jotta seuraavat vuodet on aikaa rakentaa toimiva toimintamalli asiakasseteleiden käyttöön. Jos työ aloitetaan vasta uuden maakunnan aikana, ollaan liian myöhässä, toteaa Kouvolan Lääkärikeskus Oy:n yrittäjä Ari Toropainen.

On välttämätöntä, että maakunnissa rakennetaan pienille ja keskisuurille sote-yrityksille soveltuvat olosuhteet. Maakunnan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu määrittää, kuinka monituottajamalli saadaan toimimaan parhaiten. Sote-yrittäjyyttä pitää edistää aktiivisesti, jotta markkinat eivät keskity pelkästään julkisten toimijoiden ja suurten yritysten toimintakentäksi.

Yrittäjät saavat lisätietoa sote-uudistuksesta yrittäjäjärjestön tiedotustilaisuudessa Datariinassa Kotkassa 26.4.2017. Tilaisuudesta lisätietoa täällä.