4.9.2018 klo 13:16
Uutinen

Sote-palveluntuottajat tapasivat Wanhalla Walimolla – asiakasohjauksesta potkua palvelukehitykseen!

30 yritystä ja kolmannen sektorin palveluntuottajaa kokoontuivat yhteen keskustelemaan maakunnallisen palvelulupauksen valmistelusta ja käynnissä olevasta asiakasohjausprojektista 27.8. Hankepäällikkö Ismo Rautiainen esitteli valtakunnallisen valmistelun ajankohtaiskatsauksen sekä avasi tarkemmin asiakasohjauskehitystyön tavoitteita.

Kehitystyön tarkoitus on luoda parempaa yhteistyötä kuntien, kolmannen sektorin, hyvinvointialan palveluntuottajien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon neuvonnan ja ohjauksen välille. Kehitystyöllä pyritään varmistamaan, että palveluintegraatio toteutuu toimijoiden välillä ja että erityisesti paljon palvelua tarvitsevien asiakkaiden palveluprosessien koordinointi paranee. Kehitystyössä keskitytään mm. asiakaslähtöisiin palvelukanaviin ja digitaalisiin sote-palveluihin sekä asiakkuudenhallinnan ratkaisujen parantamiseen.

Asiakasohjauskehitystyötä varten on määrä perustaa oma hallinnollinen toimialansa, jonka valmistelu on aloitettu elokuun lopussa 2018. Muilta toimialoilta siirrettävät toiminnot on määrä valmistella vuoden loppuun mennessä, jonka jälkeen toimialan perustaminen tuodaan päätettäväksi.

Asiakasohjauksen kehitystyöhön ja muihin Sote-palvelutuottajat uudessa Päijät-Hämeessä -tilaisuuden presentaatioihin voit tutustua tarkemmin Uusiph sivustolla.