29.7.2021 klo 11:32
Uutinen

Sote sai Hämeessä väliaikaiset johtajat: Lindberg kipparina ja sidosryhmät ulkona

Sosiaali- ja terveysuudistusta koskeva laki runnottiin läpi eduskunnassa aiemmin kesällä. Sen mukaisesti Kanta-Hämeen hyvinvointialue aloitti toimintansa heinäkuun alusta. Sidosryhmät on jätetty toistaiseksi valmistelun ulkopuolelle.

Hyvinvointialue on perustettu, mutta valmisteltavaa riittää. Sitä tekemään on valittu väliaikainen valmistelutoimielin (VATE), joka piti ensimmäisen kokouksensa heinäkuun toisella viikolla. Toimielin on kuntien ohjauksessa ja sen puheenjohtajaksi valittiinkin alueen isoimman kunnan (Hämeenlinna) apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo. Varapuheenjohtajina toimivat Riihimäen kaupunginjohtaja Jere Penttilä, Forssan kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta.

Pumppua täydentää puheenjohtajiston lisäksi 14 jäsentä kaikista Kanta-Hämeen kunnista, kuntayhtymistä, sairaanhoitopiiristä sekä pelastustoimesta. Ryhmän tehtävänä on valmistella sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien sekä pelastustoimen siirtymistä kunnilta uudelle hyvinvointialueelle, jolle järjestämisvastuu siirtyy tammikuussa 2023.

Hyvinvointialueen muutosjohtajaksi valittiin Hämeenlinnan sosiaali- ja terveysjohtaja Jukka Lindberg, joka toimii virassa 30.6.2023 saakka. Tehtävässään Lindberg vastaa uudistuksen läpiviennistä ja hyvinvointialueen valmistelun etenemisestä ja johtamisesta Kanta-Hämeessä. Hän siirtyy uuteen tehtävään vaiheittain. Lindberg on jo ilmoittanut irtisanoutuvansa Hämeenlinnan sosiaali- ja terveysjohtajan tehtävästä.

– Iso juttu tulee olemaan henkilöstösiirron onnistuminen. Meillä Kanta-Hämeessä siirtyy reilusti yli 6 000 työntekijää uuden hyvinvointialueen alaisuuteen. On tärkeää, että teemme siirron yhteistoiminnallisesti, läpinäkyvästi ja avoimesti. Jatkamme ja vahvistamme aiemmilla valmistelukerroilla hyväksi havaittuja toimintamalleja, kun teemme yhteistyötä siirtyvän henkilöstön kanssa, Lindberg kommentoi.

Sidosryhmät jätetty valmistelun ulkopuolelle

Puolentoista vuoden mittaiseen väliaikaiseen toimeenpanovaiheeseen mahtuu Lindbergin mukaan suuria urakoita.

– Teemme ison fuusion lyhyessä ajassa, ja siihen liittyy todella paljon teknistä tekemistä: pitää muodostaa hyvinvointialueen organisaatio, tehdä henkilöstön siirtosopimukset, omaisuuden siirto ja tulevat ICT-ratkaisut. Tämä kaikki tehdään myös poikkeuksellisella tavalla. Suomen hallintohistoria ei tunne tällaista virkamiehistä koottua väliaikaista valmisteluelintä.

Hyvinvointialueelle on perustettu valmisteluorganisaatio, johon kuuluvat muutosjohtajan lisäksi neljä projektijohtajaa sekä muu valmistelutoimisto työvaliokunnan ja VATEn lisäksi. Hyvinvointialueella toimii väliaikaisvalmistelun ajan poliittinen seurantaryhmä, jolle nimetään puheenjohtajisto. Lisäksi väliaikainen valmistelutoimielin perustaa väliaikaishallinnon yhteistoimintaelimen.

Valmistelua on viety eteenpäin vain julkisen sektorin toimijoilla asiakkaiden, sidosryhmien ja yksityisten palvelutuottajien jäädessä toistaiseksi sen ulkopuolelle. Hämeen Yrittäjät on esittänyt toiveen sidosryhmien ottamisesta mukaan uuden hyvinvointialueen valmisteluun.

– Yksityinen sektori on merkittävä hyvinvointialueen kumppani. Keskustelunavaukset osallistumisesta valmisteluun on torpattu tähän asti keskeneräisellä lainsäädännöllä ja sillä, että päätöksiä valmistelusta ei ole vielä tehty. Nyt nämäkin esteet ovat poistuneet, joten odotamme kutsua yhteistyöhön, Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Juha Haukka toteaa.