8.2.2021 klo 14:38
Uutinen

Sote-seminaarissa vaadittiin palveluihin monituottajuutta ja tasavertaista kohtelua yrityksille

Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Kymen Yrittäjät järjestivät yhteisen sote-seminaarin 26.1. Tilaisuus oli osa Suomen Yrittäjien aluekiertuetta, jota toteutetaan yhteistyössä sote-alan järjestöjen kanssa kahdeksalla paikkakunnalla eri puolella Suomea.

Tallenne tilaisuudesta löytyy täältä >>

Hyvinvointiala ry:n Eveliina Vigelius esitteli yrittäjäjärjestöjen yhteisiä tavoitteita sote-uudistukselle. Yrittäjäjärjestöjen mielestä järjestäjä ja tuottaja tulee erottaa toisistaan. Vigelius painotti, että lainsäädäntö ei kuitenkaan kiellä tätä erottamista, mikä kannattaa huomioida alueilla hyvinvointialueen palvelustrategian valmistelussa. Palvelustrategiassa tulee linjata siitä, miten monituottajuutta alueella edistetään eli käytännössä lisäämällä palveluseteleiden käyttöä ja että palvelustrategian tulee toteuttaa hankintalain henkeä ja tavoitteita.

Tilaisuudessa puhunut kansanedustaja Antti Häkkänen painotti kustannuslaskennan tuomista sote-järjestelmään, mikä mahdollistaisi palvelutuotannon yksikköhintojen vertailun eri tuottajien sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Asia on vuosien varrella kohdannut vahvaa poliittista vastustusta. Häkkäsen mukaan ongelmallista myös on, että alueen veropaine ei ole enää paikallispäättäjien huolenaiheena. Toisin sanoen paikallispäättäjien motivaatio löytää kustannustehokkaita tuotantoratkaisuja heikentyy, kun rahoitus ja vastuu siirtyy valtiolle.

Hoiva-alan yrittäjä Heli Peltola korosti omassa puheenvuorossaan ennakoinnin tärkeyttä, mikä nyt näyttää haastavalta. Kyse on työvoiman, tilojen ja hankintojen mitoituksesta ja varautumisesta. Kyse on siitä, mitä uusia palveluja rohkenee rakentaa ja kannattaako laajentaa toimintaansa. Huolena on, miten pienet sote-alan yritykset pääsevät mukaan hankintoihin.

Kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäsen Paula Werning korosti hyvinvointialueen hankintastrategian merkitystä, jossa tulee huomioida alueen erityispiirteet. Werning painotti hankintojen pilkkomista ja pienten tuottajien erityistä huomioimista.

Yritykset ovat merkittäviä toimijoita sote-palveluiden tuottajina. Suomessa on yhteensä hieman yli 18 000 sote-alan yritystä, joissa työskentelee 80 000 sote-alan ammattilaista. Sote-uudistus on paitsi terveys- ja sosiaalipoliittisesti, niin yhtä lailla elinkeinopoliittisesti merkittävä uudistus.