Hallituksen kaavailema uudistus voisi tarkoittaa Kela-korvauksen pienenemistä merkittävästi tai jopa lakkaamista. Kuva: Pixhill
18.2.2022 klo 11:15
Uutinen

Sote-yrittäjien järjestöt: Kela-korvauksia nostettava leikkaamisen sijaan – ”Tässä pitäisi laittaa jäitä hattuun”

Sosiaali- ja terveysalan yrittäjäjärjestöt ovat huolissaan Kela-korvauksien tulevaisuudesta. Järjestöjen mukaan Kela-korvauksia tulisi ennemmin nostaa kuin supistaa.

Hallitus valmistelee parhaillaan monikanavarahoituksen purkamista. Käytännössä tämä voi tarkoittaa yksityishenkilön saaman Kela-korvauksen pienenemistä merkittävästi tai lakkaamista kokonaan. Hallitus suunnittelee tämän tapahtuvan jo vuoden 2023 aikana.

– Tässä pitäisi laittaa jäitä hattuun. Nyt on liian monta uudistusta menossa yhtä aikaa. Kela-korvauksilla saadaan yksityisten sote-yritysten resurssit ja osaaminen suomalaisten käyttöön, johtaja Harri Jaskari Suomen Yrittäjistä sanoo.

Sosiaali- ja terveysalan yrittäjäjärjestöjen mukaan Kela-korvauksilla voidaan merkittävästi lyhentää korona-aikana kasvaneita hoitojonoja ja parantaa hoidon saatavuutta.

– Jos nykyjärjestelmä puretaan, tilalle pitää tuoda ratkaisu, joka turvaa asiakkaille mahdollisuuden hakeutua hoitoon sinne, mistä palvelua saa, kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö Tanja Matikainen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Vaikuttaisi syrjäseudulla ja pienituloisiin 

Sosiaali- ja terveysministeriön raportti osoittaa, että Kela-korvausten poisto heikentäisi palvelujen saatavuutta erityisesti reuna-alueilla asuvien ja heikommin toimeentulevien kohdalla.

– Kela-korvauksia eivät käytä vain hyvätuloiset. Korvauksilla on erittäin iso merkitys nimenomaan pienituloisille. Ilman Kela-korvauksia jäädään jonottamaan julkisen sektorin palveluja ja hoitovelka kasvaa, vaikka palvelua olisi sujuvasti saatavilla yksityisiltä toimijoilta, Lääkäripalveluyritysten toiminnanjohtaja Ismo Partanen sanoo. 

Kela-korvausten tasoa on supistettu merkittävästi vuodesta 2015. Supistaminen ei ole vähentänyt palvelujen käyttöä, mutta se on lisännyt asiakkaan itse maksettavaa osuutta.

 – Lisäksi meillä on useita palveluja, esimerkiksi silmälääkärin ja gynekologin palvelut, joissa tavallisen suomalaisen hoitoon pääsy on täysin Kela-korvausten ja yksityisen sektorin toimijoiden varassa, Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry:n toimitusjohtaja Panu Tast muistuttaa.

– Julkisen sektorin palveluihin ei pääse kohtuullisessa ajassa, eikä sote-uudistus tuo tähän muutosta. Yhteiskunnan on turvattava hoitoon pääsy kohtuullisilla kustannuksilla. Kela-korvaus on tässä toimiva väline, toiminnanjohtaja Satu Grekin Suomen Kuntoutusyrittäjistä jatkaa.

Toimitus
Toimitus