4.5.2017 klo 08:43
Uutinen

Sotkamossa pohdittiin julkisten hankintojen tilannetta

Kainuun Yrittäjien toimitusjohtaja Pekka Ojalehto, puheenjohtaja Miariikka Tervonen, Kainuun hankinta-asiamies Kyösti Kauppinen, Sotkamon Yrittäjien puheenjohtaja Jari Korhonen ja hallituksen jäsen Tauno Kurkinen kävivät kertomassa Kainuun hankinta-asiamiespalveluista Sotkamon kunnan hankinnoista vastaaville viranhaltijoille, joista paikalla olivat tekninen johtaja Harri Helenius ja kiinteistömestari Hannu Tervonen. Paikalla olleet saivat tiiviin paketin hankintaneuvonnan kehittämiseksi suunnitelluista toimenpiteistä.

Julkisten hankintojen neuvontapalvelun tarkoituksena on kehittää hankintayksiköiden ja tarjoajien välistä vuoropuhelua. Neuvontapalvelut toteutetaan alueellisesti Suomen Yrittäjien 20 aluejärjestön kautta, joista Kainuun Yrittäjät on yksi. Neuvoja sijaitsee fyysisesti lähellä tarjoajia ja hankintayksiköitä, mikä alentaa yhteydenottokynnystä.

Suunnitelmaan kuuluu, että hankinta-asiamies Kyösti Kauppinen kävisi noin kerran kuukaudessa Sotkamossa pitämässä yrittäjille ilmaista neuvontaa. Yrittäjien ja kunnan väliset hankinnat pyritään Sotkamossa jatkossa hoitamaan siten, että ennen varsinaista hankintaa käytäisiin niin kutsuttu tekninen vuoropuhelu eri toimijoiden kanssa hankintakriteerien selvittämiseksi. Samalla selvitetään, mitä tarjontaa paikkakunnalla on kyseiseen hankintaan liittyen.

Kohderyhmänä julkisissa hankinnoissa ovat tarjouksia tekevät yritykset ja yhteisöt, erityisesti pienet ja mikroyritykset. Neuvonta on maksutonta ja avoin kaikille yrityksille. Tavoitteena on aktivoida hankintayksiköt pyytämään tarjouksia siten, että alueen yritykset pääsevät mukaan tarjouskilpailuihin. Kainuun hankintayksiköiden ilmoitusten arvo vuonna 2016 oli noin 288 miljoonaa euroa.

Keskustelussa todettiin myös, että kuntien hankintarenkaan toiminnan prosesseista tulee saada enemmän tietoa kentälle.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Pekka Ojalehto, Kainuun Yrittäjät, sp. pekka.ojalehto@yrittajat.fi, p. 044 3131310
Hankinta-asiamies Kyösti Kauppinen, sp. kainuu@hankinta-asiamies.fi, p. 044 2704739