23.3.2017 klo 17:04
Uutinen

Startupyrittäjien maahanmuuttoa helpottava lakiesitys eteni lausuntokierrokselle

Hallitus pyrkii helpottaa kansainvälisten yrittäjien ja asiantuntijoiden tuloa Suomeen. Sen esittämien lakimuutosten avulla yrittäjyyttä koskeva ulkomaalaislainsäädäntö saataisiin vastaamaan paremmin nykyisen kansainvälisen toimintaympäristön vaatimuksia.

Hallituksen esitysluonnos ulkomaalaisten startup-yrittäjien oleskeluluvasta ja oleskelulupajärjestelmän kehittämisestä on lähtenyt tänään torstaina lausuntokierrokselle.

Esitettyjen lakimuutosten tarkoitus on tukea yrittäjyyttä, korjata ulkomaalaislainsäädännön puutteita maahanmuuton osalta ja sujuvoittaa oleskelulupaprosessia.

Ennen kaikkea esitettyjen muutosten olisi tarkoitus helpottaa kansainvälisten yrittäjien ja asiantuntijoiden tuloa Suomeen.

Esityksessä on huomioitu varsinkin startupyrittäjät, joita varten esityksessä ehdotetaan uutta menettelytapaa.

Oleskelulupa myönnettäisiin heille pidemmäksi ajaksi kuin tavallista. Ensimmäisen luvan voisi saada suoraan kahdeksi vuodeksi. Sen jälkeen luvan voisi uusia.

Tavoitteena on, että oleskelulupa voitaisiin myöntää nopeutetulla aikataululla jopa parissa viikossa. Jatkossa Maahanmuuttovirasto myöntäisi luvan, mutta innovaatiorahoituskeskus Tekes tekisi yrityksen liiketoimintamallista lausunnon. Sen tarkoitus olisi varmistaa, että yrityksellä on edellytykset nopeaan kansainväliseen kasvuun.

Vastaava roolijako on käytössä myös Tanskassa. Lakiluonnoksen pohjana onkin Tanskassa käytetty malli ja muista maista saadut kokemukset.

Oleskelulupa ei edellyttäisi nopeita tuloja

Lakiesityksessä on myös tuotu esiin, ettei oleskeluluvan saaminen edellyttäisi yritystoiminnasta heti alkuvaiheessa tuloja. Lain edellyttämä toimeentulo Suomessa elämiseen voitaisiin osoittaa myös muilla varoilla, kuten säästöillä. Myös perheenjäsenet voisivat tulla Suomeen, jos toimeentulo on kunnossa.

Lakiesitys muuttaisi samalla kertaa elinkeinonharjoittajan oleskelulupa yrittäjän oleskeluluvaksi, eikä yritysmuodolla olisi enää merkitystä luvan myöntämiseen. Luvan voisi jatkossa saada myös osakeyhtiöyrittäjä.

Valmistelun etenemisestä kerrotaan myös Twitterissä tunnisteella #ulkomaisetosaajat

toimitus@yrittajat.fi