22.12.2020 klo 09:56
Uutinen

STM suosittelee kuntia ottamaan kielteiset suojavälineiden korvaukset uudelleen käsittelyyn – Sote-yritykset ovat odotelleet pitkään, osassa asia kunnossa

STM suosittelee kunnille, että ne kompensoisivat yksityisille palveluntuottajilleen koronasuojien kuluja. STM:n osastopäällikkö tiivistää suosituksen sisällön: ”Hallituksen tahtotila on, että koronan aiheuttamat lisäkustannukset korvataan riippumatta siitä, järjestääkö kunta palvelun itse, kuntayhtymämallilla tai ostaako palvelut yksityiseltä palvelutuottajalta.”

STM julkaisi 17. joulukuuta entistä tiukemman suosituksen kunnille ja sairaanhoitopiireille suojavälineiden korvaamisesta yksityisille sote-palveluntuottajille. Yrittäjät on tätä vaatinut, ja kannustaa kuntia ja sairaanhoitopiirejä etenemään suosituksen mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Satu Koskelan mukaan kyseessä on suositus, sillä STM:llä ei ole lakiin perustuvaa toimivaltaa velvoittaa kuntia korvauksiin.

– Yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi STM näkee yrittäjien ja kuntien välisen yhteistyön vastuun ja kustannusten jakamisessa erittäin tärkeäksi, toteaa osastopäällikkö Satu Koskela.

– Kuntien tulee viime sijassa varmistaa se, että kaikki kuntalaiset saavat yhdenvertaiset, turvalliset palvelut ja näin ollen STM kehottaa kuntia neuvottelemaan kunnan järjestämisvastuulla olevien sote-palveluja tuottavien yksityisten palveluntuottajien kanssa ylimääräisten COVID-19-epidemian torjunnassa käytettyjen tarvikkeiden korvaamiskäytännöistä.

STM:n osastopäällikkö: Kunnan perusteltava, mikäli ministeriön korvaamissuositusta ei noudateta

Koskelan mukaan hallituksen tahtotilana on ollut, että koronan aiheuttamat lisäkustannukset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiselle korvataan riippumatta siitä, järjestääkö kunta palvelun itse, kuntayhtymämallilla tai ostaako palvelut yksityiseltä palvelutuottajalta.

– Kunnan tulee myös pystyä perustelemaan, mikäli ministeriötasoista suositusta ei jostain syystä johtuen noudateta.

– Silloin kun rahoitusta kanavoidaan valtionavustuksina, valvoo valtionavustuksen maksaja varojen asianmukaista käyttöä.

STM:n Koskelan mukaan vuotta 2021 koskevien valtionavustusten perusteista tullaan säätämään tarkemmin asetuksella.

Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala esittääkin, että valtionavustuksen maksajan tulee vaatia kunnilta ja sairaanhoitopiireiltä selkeitä perusteluja maksamatta jättämisille, ja mikäli hyväksyttävää perustetta ei löydy, ottaa sen se huomioon vuoden 2021 valtionosuudesta päättäessään.

– Tämä on varsin selkeä suositus. Olemme nyt yli puoli vuotta toimineet asiassa, mutta kuntien saamat lisäeurot tuntuvat menevän johonkin muuhun kuin ne on tarkoitettu.

Moni kunta tai sh-piiri on päättänyt suojavälinekorvausten epäämisestä – STM suosittelee ottamaan kielteiset päätökset uudelleen käsiteltäviksi

Tällä hetkellä monella alueella asiasta on selkeä yrittäjien kannalta myönteinen linjaus. Esimerkiksi Tampere teki päätöksen viime viikolla, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa myönteinen päätös on valmistelussa.

Useat kunnat tai sairaanhoitopiirit ovat kuitenkin tehneet päätöksen korvausten epäämisestä yksityisille palveluntuottajille. Esimerkiksi Seinäjoen kaupunki ilmoitti palveluntuottajilleen 16. joulukuuta, ettei se tässä vaiheessa korvaa sote-palveluntuottajille suojainten hankinnan kustannuksia. Tämä oli päivää ennen STM:n tiukempaa ohjetta korvaamisesta.

– Valitettavasti edelleen eri puolilla maata on tehty kielteisiäkin päätöksiä vastoin ministeriön suositusta. Yrittäjien kannattaa tehdä niistä oikaisuvaatimuksia, Anssi Kujala toteaa.

Yksityiset sote-palveluntuottajat ovat saaneet heikonlaisesti korvauksia koronapandemian vuoksi käytettävistä suojavälineistä. Epäselvyydet korvauksista ovat olleet esillä jo huhtikuusta alkaen, jolloin Yrittäjät nosti korvausasian hoitamisen tapetille ensimmäisen kerran. Yrittäjiin kuuluu 14 sotealan jäsenyrityksiä edustavaa toimialajärjestöä.

Ohjeistaako STM kuntia korvaamisasiassa niin, että kielteiset päätökset tulee ottaa uudelleen käsiteltäväksi?

– Käytännössä tätä suositellaan, mikäli päätös ei perustu esimerkiksi yksiselitteiseen palvelun tuotantosopimukseen, Satu Koskela kertoo.

Koskelan mukaan joissakin kunnissa korvaamiseen on myös mietitty erilaisia tapoja, muun muassa tarvikkeiden luovutusta.

Suomen Yrittäjien mielestä ministeriön suositusta voisi olla tarpeen vielä selkeyttää. Yrittäjien Kujalan mukaan ei ole tarkoituksenmukaista, että syntyy erilaisia käytäntöjä ja korvausperusteita.

– Tästä on nyt syntymässä epämääräinen vyyhti, jossa käytetään eri puolilla tuhottomasti aikaa asian käsittelylle ja lopputulos on kuitenkin yrittäjiä eri tavoin kohteleva. Tuskin kukaan näin haluaa, Kujala sanoo.

Koskela toivoo selkeitä menettelytapoja.

– Ministeriö ei voi kuitenkaan kahden toimijan välisiin sopimuksiin puuttua, ja niitä on kovin erilaisia, STM:n Koskela toteaa.

Lue lisää: STM kehottaa kuntia korvaamaan suojavälinekulut yrityksille – SY tyytyväinen mutta kunnissa käytännöt vaihtelevat

Lisätietoa: STM:n Kuntainfo: Kuntia kehotetaan korvaamaan yksityisten toimijoiden tarvitsemat ylimääräiset tarvikkeet koronaepidemiassa

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi