12.2.2019 klo 11:16
Uutinen

Suhdanneodotukset hiipuivat Hämeessä

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat vaimentuneet selvästi viime syksystä, kertoo tuore Pk-yritysbarometri.

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset suhdanteista ovat heikentyneet huomattavasti puolen vuoden takaisesta. Kansantalouden kasvun hidastuessa suhdannenäkymien saldoluku lähes puolittui. Kanta-Hämeen pk-yrityksistä 24 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 15 prosenttia uskoo niiden heikkenevän.

– Suhdannenäkymien muutokseen maassamme vaikuttaa ennen kaikkea viennin hiipuminen. Lisäksi rakennusinvestointien määrän oletetaan edelleen vähenevän, Juha Haukka Hämeen Yrittäjistä avaa tulosta.

Liikevaihdon kasvu hiipuu, samoin investoinnit

Pk-yritysten odotukset liikevaihdon kehityksestä laskivat selvästi syksyn barometrissa ja sai Kanta-Hämeessä arvon 16.

– Tämä on selvästi alle hyvän talouskehityksen pitkäaikaisen keskiarvon, Juha Haukka toteaa.

Myös kannattavuusodotukset pk-yrityksissä ovat heikentyneet, ja arviot pk-yritysten investointien lähiajan kehityksestä laskivat negatiivisiksi.

– Muutos syksystä on selvä. Investointien heikko kehitys kertonee pk-yritysten heikosta uskosta talouden pidemmän aikavälin kehitykseen. Riskejä pyritään välttämään.

Haukkaa mietityttää kevään vaalit ja niiden jälkeinen aika. Työllisyysaste, joka on Kanta-Hämeessä 74 prosenttia, siis pari prosenttiyksikköä korkeampi kuin valtakunnallisesti, on saatava lähemmän 80 prosenttia.

– Nykyradalla sinne ei päästä. Olen huolissani, mitä tapahtuu vaalien jälkeen. Hallitusohjelma on saatava sellaiseksi, että se palauttaa uskon ja laittaa investoinnit liikkeelle, Haukka maalailee.

Pk-yrityksiin syntyy uutta työtä, mutta aiempaa hitaammin

– Vaikka talouskasvun hidastuminen heikentää odotuksia henkilökunnan määrän kehityksestä, on barometrin tulos henkilökunnan määrän kehityksestä positiivisempi kuin odotukset yleisestä talouskehityksestä, Haukka muistuttaa.

Työllistämisodotusten saldoluku on laskenut Kanta-Hämeessä yhteen, joka on selvästi alle normaalin pitkän aikavälin tason. Työvoiman heikko saatavuus on yksi keskeisimpiä tekijöitä, joka estää yrityksiä palkkaamasta lisää henkilökuntaa. Erityisesti voimakkaasti kasvuhakuiset yritykset ovat törmänneet vaikeuksiin saada työvoimaa.

Kasvuhakuisten yritysten määrän kehitys pettymys

Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten määrä on pysynyt puolitoista vuotta samana, mutta parin vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna määrä on laskenut.

– Kasvavat yritykset pystyvät luomaan enemmän työpaikkoja, ja Suomi tarvitsee lisää työnantajayrityksiä, Haukka sanoo.

Yli puolet pk-yrityksistä kokee osaavan ja yrityksen tarpeita vastaavan työvoiman saatavuuden rajoittavan ainakin jossain määrin kasvua.

Tiedot käyvät ilmi 12.2.2019 julkistetusta Pk-yritysbarometrista. Sen teettivät Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö. Barometriin vastasi 4 600 pk-yritystä.

Barometriaineisto kevät 2019 >>>