Priyanka Banerjee tuli Suomeen työskentelemään teknologia-alalle nuorena, ruskeana naisena. Sitä kautta hän perehtyi myös monimuotoisuuden teemoihin.
24.3.2023 klo 16:43
Uutinen

Suomalaisyrityksillä on vielä tekemistä monimuotoisuuden tukemisessa – ”Iso osa yrityksistä ei tiedä, mitä DEI tarkoittaa”

Monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja inkluusion toteutuminen työpaikalla riippuu hyvin paljon työnjohdon asenteista. Priyanka Banerjee auttaa yrityksiä niiden DEI-työssä.

Suomalaisen yrityskentän ymmärrys monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja inkluusion periaatteista on vielä alkutekijöissään. Näin sanoo Priyanka Banerjee, BusinessWiz -konsulttitoimiston toimitusjohtaja ja perustaja. Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inklusiivisuus tunnetaan DEI-kirjainyhdistelmänä, joka tulee sanoista diversity, equity ja inclusion.

– Toki on muutamia edelläkävijöitä, jotka haluavat luoda työntekijöilleen inklusiivisemman ympäristön, mutta yleisesti ottaen tämä on uusi asia. Iso osa yrityksistä ei edes tiedä, mitä DEI tarkoittaa, Banerjee kertoo.

Banerjeen yritys BusinessWiz pyrkii edistämään monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja inkluusion arvoja yritysmaailmassa.

– Niille yrityksille, jotka ovat DEI-matkansa alussa, tarjoamme tutkimuksia ja strategisia palveluita, joiden avulla kerätään dataa työntekijöistä ja heidän kokemuksistaan sekä ajatuksistaan. Kerätyn datan avulla tehdään tietoon perustuvia päätöksiä. DEI-työn jo sisäistäneitä yrityksiä BusinessWiz auttaa esimerkiksi kehittämään DEI-strategiaansa.

Johtajan rooli on kriittinen

Banerjee näkee, että suomalaisessakin yritysmaailmassa trendi on kuitenkin muuttumassa. 

– Yhä useampi yritys tiedostaa, että näiden teemojen parissa pitää työskennellä oma-aloitteisesti ja ennakoivasti, jos haluaa menestyä nykyisessä ja tulevaisuuden markkinatilanteessa.

Banerjee korostaa, että yrityksen johtajan rooli on kriittinen monimuotoisuus-, yhdenvertaisuus- ja inklusiivisuustyössä. 

– Jos johto sitoutuu DEI-työhön, on paljon helpompi edistää asiaa yrityksen sisällä.

Banerjee sanoo, että johtaja voi näyttää haavoittuvuutensa ja sen, että on itsekin oppimassa kyseisistä arvoista.

– On ok tehdä virheitä, mutta samaan aikaan täytyy ottaa vastuu siitä, että oppii jatkuvasti ja pyrkii parempaan.

Oman kokemuksen kautta

Banerjee on kotoisin Intiasta, ja tuli Suomeen työskentelemään teknologia-alalle vuonna 2016. 

– Kokemukseni työskentelystä suomalaisessa teknologiateollisuudessa nuorena, ruskeana naisena sai minut sukeltamaan yhä syvemmälle monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja inklusiivisuuden teemoihin.

– Huomasin, että eri yritysten välillä on valtava kuilu ymmärryksessä, kuinka työskennellä eri taustoista tulevien ihmisten kanssa, tarjota heille tasapuoliset mahdollisuudet ja luoda inklusiivinen työympäristö.

Näiden kokemusten ja DEI-teemoihin perehtymisen jälkeen Banerjee aloitti oman DEI-asioihin keskittyneen yrityksensä.

Banerjee mainitsee muutaman konkreettisen keinon, joilla monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja inklusiivisuutta voidaan vahvistaa työpaikoilla.

1. Johdon sitoutuminen 

Banerjeen mukaan kaikkein tärkeintä on, että yrityksen johto sitoutuu monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja inklusiivisuuden kehittämiseen työpaikalla.

– Jos johto on mukana ja puhuu aktiivisesti DEI-työn puolesta yrityksen sisällä, muidenkin kynnys osallistua on matalampi.

Banerjeen mukaan monilla työpaikoilla DEI-periaatteista puhuminen koetaan vaikeaksi, eikä työpaikoilla ole avointa keskustelukulttuuria, jossa näitä asioita voitaisiin ottaa esiin.

– Johtajien rooli monimuotoisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja inklusiivisuuteen liittyvien keskusteluiden normalisoinnissa on olennainen.

2. DEI-tutkimus

Banerjeen mukaan yksi tehokkaimmista tavoista lisätä tietoisuutta DEI-arvoista on kerätä ja näyttää dataa niistä yrityksen sisällä. 

– Jos ymmärretään, kuinka erilaiset ihmiset kokevat yrityksen ilmapiirin ja olemassaolevat haasteet, johdon on helpompi herättää aiheesta keskustelua, tehdä konkreettisia aloitteita ja investointeja. Tämä myös lisää työntekijöiden ymmärrystä aiheista sekä rohkaisee keskustelemaan.

3. Johtajuuden kehittäminen

Inklusiivisen johtajuuden valmennukset tukevat yrityksen johtoa sitoutumaan DEI-työhön sekä johtamaan monimuotoisia tiimejä inklusiivisemmin.

4. Tuo DEI mukaan yrityksen strategiaan

Näin DEI:stä tulee pysyvä osa yrityksen arvoja, eikä se jää vain yksittäiseksi projektiksi.

5. Varmista, ettei DEI-työ jää vain yhden työntekijän harteille

– DEI on tärkeä asia ja vaatii johdon tukea sekä koko yrityksen sitoutumista. 

6. Tue vähemmistöön kuuluvia

– Varmista, että vähemmistöjen edustajia on mukana esimerkiksi mentorointi- tai johtajuusohjelmissa. Vastuullinen työnantaja myös tukee vähemmistöjen omistamia organisaatioita ja yrityksiä.

DEI-termit 

Monimuotoisuus eli diversity viittaa eroavaisuuksiin ja niiden kirjoon tietyssä ympäristössä, esimerkiksi organisaatiossa tai tiimissä. Nämä erot voivat olla demografisia, kuten ikä ja sukupuoli, kokemuksellisia tai kognitiivisia sekä näkyviä tai näkymättömiä.

Equity eli yhdenvertaisuus tarkoittaa niiden esteiden tunnistamista, jotka voivat asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan työelämässä. Lisäksi se tarkoittaa organisaation prosessien ja käytäntöjen aktiivista kehittämistä näiden esteiden purkamiseksi. Yhdenvertaisen kohtelun avulla voimme esimerkiksi tarjota oikeudenmukaisia uramahdollisuuksia kaikille työntekijöillemme ja auttaa heitä saavuttamaan täyden ammatillisen potentiaalinsa.

Inclusion eli inklusiivisuus tarkoittaa sellaisten ympäristöjen aktiivista ja tietoista rakentamista, joissa ihmisten väliset eroavaisuudet ymmärretään ja hyväksytään. Inkluusio on liima, joka saa monimuotoiset tiimit kukoistamaan.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Kaisu Puranen