12.4.2017 klo 16:00
Uutinen

Suomen Yrittäjät ja EK: Järkevä sääntely on elinehto pk-yrityksille

SY ja EK ovat huolissaan siitä, ovatko hallituksen tavoitteet sääntelyn purkamiseksi ja sujuvoittamiseksi riittävän kunnianhimoisia ja keinot riittäviä.

Suomen Yrittäjät ja Elinkeinoelämän keskusliitto ovat koonneet yhteen ehdotuksia maan hallitukselle yritysten kustannusten vähentämiseksi sekä paremman sääntelyn aikaansaamiseksi. Järjestöt muistuttavat, että järkevä sääntely on tärkeää erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille.

SY:n ja EK:n mukaan sääntelyn järkeistäminen voi auttaa nostamaan Suomen talouden takaisin kasvu-uralle.

Hallitus tavoittelee sääntelyn merkittävää purkamista ja sujuvoittamista, ja paljon yksittäisiä normeja on purettukin tällä hallituskaudella. Yrityksiä edustavat tahot ovat kuitenkin huolissaan siitä, ovatko tavoitteet riittävän kunnianhimoisia ja keinot riittäviä.

– Sääntelyn järkeistäminen on yksi merkittävistä keinoista nostaa Suomi takaisin kasvu-uralle. Tätä sääntelyn vaikutusta on painotettu meillä aivan liian vähän, toteaa Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Antti Neimala.

Sääntelytaakkaa vähennettävä digitalisaatiota hyödyntäen

Työ- ja elinkeinoministeriössä sekä maa- ja metsätalousministeriössä on meneillään vajaan vuoden mittainen ”yksi yhdestä” -pilotti, joka tähtää yritysten sääntelytaakan vähentämiseen. Tavoitteena on, että uuden velvoitteen aiheuttamaa kustannusta vastaava kustannusvähennys toteutetaan uuden velvoitteen toimeenpanon yhteydessä. Pilotti tähtää siihen, etteivät yrityksille koituvat lainsäädäntökustannukset nouse nykytasosta.

– Tavoite on hyvä, mutta ei missään nimessä pienten yritysten kustannusten vähentämisen kannalta pitkässä juoksussa riittävä. Jotta sääntely kääntyy laskuun, pitää omaksua vähintään ”kaksi yhdestä” malli eli poistaa kaksinkertainen määrä muita kustannuksia samalla kun aiheutetaan uusia kustannuksia, painottaa Neimala.

Sama prosessi tulee olla käytössä kaikissa ministeriöissä.SY ja EK painottavat, että digitalisaatiota on hyödynnettävä tehokkaammin viranomaistoimintaa organisoitaessa. Yritysten tulee voida hakea kaikkia tarvitsemiaan lupia yhdestä paikasta, yhdellä hakemuksella ja kertaalleen toimitetun tiedon perusteella. Ensin pitää sähköistää yritysten investointiluvat. Digitalisointi on investointi tulevaisuuteen. Se vähentää yritysten kustannusten lisäksi viranomaisten työtä.

Pk-yritystesti käyttöön ja poikkeus mikroyrityksille

Sääntelystä aiheutuvat kustannukset ja hallinnollinen taakka kohdistuvat usein suhteellisesti raskaimmin mikro- ja pienyrityksiin.

– Sekä kansallisen lainsäädännön valmistelussa että EU-hankkeissa tulee ottaa käyttöön pk-yritystesti, vaatii Neimala.

Lisäksi tulee tuoda mikroyrityspoikkeus osaksi säädösvalmistelua – näin alle 10 työntekijän mikroyritykset jätettäisiin sääntelyn ulkopuolelle, ellei niiden velvoittamiseen ole erityisiä syitä.

On huomion arvoista, että yrityksiin kohdistuvasta uudesta lainsäädännöstä yli puolet lähtee liikkeelle EU-hankkeina. Hallitus on sitoutunut Suomen EU-vaikuttamisessa vähäisempään, parempaan ja kevyempään sääntelyyn, mutta tavoitteet eivät ole täysin toteutuneet.

– EU–sääntelyn sisältöön pitää pystyä vaikuttaa jo valmistelun alkaessa. On tärkeää, että hallitus edellyttää kaikissa EU-valmisteluhankkeissa esitettäväksi asianmukaiset vaikutusarviot, jotka muodostavat osan eduskunnalle annettavaa informaatiota ja tukevat Suomen kannanmuodostusta, Neimala kiteyttää.

toimitus@yrittajat.fi