Stadin ammattiopiston opettajat saavat lisää tietoa yrittäjyydestä Suomen Yrittäjien järjestämässä koulutuksessa.
24.1.2022 klo 14:01
Uutinen

Suomen Yrittäjät kouluttaa opettajia yrittäjämäiseen opetukseen – Toiminta saa jatkoa lisärahoituksella

Opettajat ovat ottaneet koulutuksen hyvin vastaan. Lisärahoituksen myötä koulutusta laajennetaan.

Suomen Yrittäjät järjestää kevään aikana kuuden ammatillisen oppilaitoksen opettajille koulutusta yrittäjyydestä. Lisäksi käynnissä ovat kaikille opettajille avoimet itseopiskelukurssit. Toimintaa rahoittaa Sakari Alhopuron säätiö. Koulutustoiminta on jatkumassa, sillä se on saanut jatkorahoituksen Yksityisyrittäjäin Säätiöltä.

– Yrittäjyyden ja yrittäjämäisen toiminnan merkitys vahvistuu yhteiskunnassa ja työelämässä. Kyselyissä kuitenkin toistuu, että opiskelijat eivät koe saavansa opinnoissaan riittävästi valmiuksia yrittäjyyteen ja että yrittäjyyskasvatusta kaivataan lisää. Tähän haluamme vaikuttaa opettajien koulutuksella. Jatkorahoitus mahdollistaa sen, että voimme tarjota maksuttoman koulutuksen useisiin oppilaitoksiin. Lisäksi jo mukana olevissa oppilaitoksissa voidaan toteuttaa uusia koulutusryhmiä, kouluttajana toimiva Suomen Yrittäjien projektipäällikkö Päivi Ojala sanoo.

Yrittäjämäisyys ei uutta opettajille

Koulutuksessa yhdistetään opetusta verkkoalustalla ja virtuaalisissa työpajoissa. Stadin ammattiopistossa koulutus on parhaillaan loppusuoralla.

– Koulutuksen asiasisältö on jäsennetty hyvin tarkkaan meidän tarpeitamme vastaavaksi. Siinä tuodaan esille toiminnallisen yrittäjyyskasvatuksen otetta, lehtori ja erityisasantuntija Sari Karjalainen sanoo.

Ammattiopistoissa yrittäjämäisyys ei ole opetuksessa uutta vaan yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta sisältyy ammatillisiin opintoihin luontevasti osana opetusta.

Suomen Yrittäjien tarjoamassa koulutuksessa oleellista on Karjalaisen mukaan keskittyminen toiminnalliseen opetukseen, joka on ammattiopistoissa keskeinen opetuksen perusta.

– Kaikissa tutkinnoissamme on pääsääntöisesti jokin tuote, palvelu tai tuotannon osa, johon opiskelijat keskittyvät.

Stadin ammattiopiston asiantuntijat ovat osallistuneet koulutuksen suunnitteluun ja opiston johto on kannustanut opettajia osallistumaan.

– Tällä yhteistyöllä on ollut tärkeä merkitys koulutuksen onnistumiselle ja vaikuttavuudelle, Päivi Ojala kiittelee.

Mukana eri alojen opettajia

Yrittäjien tarjoamaan koulutukseen ovat voineet hakea kaikki opettajat, jotka kokevat tarvetta yrittäjämäisen opetuksen edistämiseen oppilaitoksessa. Nyt käynnissä olevassa ryhmässä on mukana aineopettajia, ammattityön opettajia ja erityisopettajia. Yhteensä ryhmässä on 26 henkilöä.

– Ensimmäisenä tavoitteena on vahvistaa yrittäjyyden opetusta yhdessä opettajien kanssa. Sen jälkeen tavoitteena on mahdollistaa opiskelijoille yrittäjyys yhtenä uravaihtoehtona. Selkeä trendi on, että osa opiskelijoista suunnittelee yrityksen perustamista. 

Nykyisin opiskelija voi käynnistää yritystoiminnan jo opintojensa aikana. Vaihtoehtona on vuoden kestävä harjoitusyrittäjyys, jossa opetetaan yritystoimintaa Nuori Yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä -ohjelman kautta.

Pauli Reinikainen