9.5.2017 klo 14:17
Uutinen

Suomen Yrittäjät valinnanvapauslaista: Eduskuntakäsittelyyn jäi korjattavaa

Suomen Yrittäjien mukaan hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi on kohtuullinen. Hallituksen esitykseen sisältyy kuitenkin myös pk-yritysten toimintaa haittaavia yksityiskohtia, jotka tulee korjata eduskuntakäsittelyssä.

Hallitus on julkaissut esityksensä sote-uudistuksen valinnanvapauslaiksi. Esityksen mukaan jokainen suomalainen voisi tulevaisuudessa valita itse, mistä saa sosiaali- ja terveyspalvelunsa. Lakiesityksen mukaan asiakasmaksut ovat samat huolimatta siitä, onko palvelun tarjoaja yksityinen lääkäri tai kolmannen sektorin yritys. vJos sote-keskuksella tai hammashoitolalla on toimipisteitä useilla eri paikkakunnilla, asiakas voisi käyttää niistä valitsemaansa.

Suomen Yrittäjien mielestä uudistus on välttämätön, jotta hallituksen asettamat tehokkuus- ja tuottavuustavoitteet voidaan saavuttaa.

– Nyt esitetty kokonaisuus on kohtuullinen, mutta sitä on pakko korjata eduskunnassa, jotta pk-yritykset pysyvät mukana, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja yrittäjä Jyrki Mäkynen kommentoi hallituksen esitystä.

Mäkysen mukaan kansalaisten valinnanvapauteen perustuva monituottajamalli on edellytys tehokkaasti toimiville sote-palveluille. Parhaimmillaan yrittäjyys voi kasvaa keskeiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon voimavaraksi. Hallituksen esitykseen sisältyy Suomen Yrittäjien mukaan myös pk-yritysten toimintaa haittaavia yksityiskohtia, jotka tulee korjata eduskuntakäsittelyssä.

Mäkysen mukaan yrittäjyys voi kasvaa sosiaali- ja terveydenhuollon voimavaraksi, jos maakunnat ymmärtävät sen voiman. Vastuu palvelumarkkinoiden kehittämisestä on keskeinen osa maakunnille kuuluvaa roolia palveluiden järjestäjänä.

– Lakiesitys antaa kohtuullisen raamin sote-palveluiden kehittämiseksi valinnanvapauden pohjalta. Ratkaisevaa on, millaisia päätöksiä maakunnat tekevät lain perusteella, Mäkynen sanoo.

– Fiksuilla ratkaisuilla maakunnat voivat luoda yrittäjyyteen pohjautuvat, hyvin toimivat lähipalvelut. Edellytämme, että maakunnat ottavat vastuun palvelumarkkinoiden kehittämisestä.

”Asiakasseteli erinomainen uudistus”

Erityisen hyviä elementtejä lakiesityksessä ovat Suomen Yrittäjien mielestä henkilökohtainen budjetti ja asiakasseteli. Sote-keskuksille suunniteltu velvollisuus myöntää asiakasseteli itsenäisissä osapalveluissa on pienille sote-yrittäjille tärkeä.

– Sote-keskusten asiakasseteli mahdollistaa erikoistuneiden sote-ammattilaisten ja yksinyrittäjienkin toiminnan. On varmistettava, että seteli saa osakseen asiakkaan valintoja kunnioittavan palveluohjauksen, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Antti Neimala sanoo.

Neimalan mukaan näyttää siltä, että tavoite peruspalveluiden saatavuuden parantamisesta on jäänyt sosiaali- ja terveyspalveluiden tehokkaamman integraation jalkoihin.

– Palveluintegraatio on tärkeä tavoite, mutta asia koskettaa vain pientä osaa suomalaisista. Nyt sote-keskukselle esitetään niin laajaa palveluvalikoimaa, että pk-yritykselle sote-keskuksen perustaminen on todella vaikeaa. Tämä uhkaa vähentää sote-keskusten määrää, jolloin palvelujen saatavuus ei välttämättä parane niin paljon kuin olisi mahdollista, Neimala arvioi.

– Esitämme, että uudistusta annetaan Finnveralle tehtäväksi tuoda markkinoille kotimaista sote-yrittäjyyttä vahvistavia ja edistäviä palveluita.

”Selkeät virheet korjattava”

Neimalan mukaan nyt julkaistussa esityksessä on yksityiskohtia, jotka ovat ristiriidassa sääntelyn keventämisen kanssa ja haittaavat erityisesti pk-yritysten toimintaa.

– Luotamme siihen, että eduskunta korjaa hallituksen esitykseen jääneet puutteet. Jos kynnys kotimaisen sote-yrittäjyyden harjoittamiseksi nousee liian korkealle, uudistuksen tavoitteet eivät toteudu, hän tiivistää.