24.5.2018 klo 14:33
Uutinen

Suomen Yrittäjien Elinkeinopoliittinen mittaristo -kysely: Lieto paras 10 000–50 000 asukkaan yrittäjäkunta

Suomen Yrittäjät julkisti eilen Tampereella pidetyssä Kunnallisjohdon seminaarissa Elinkeinopoliittinen mittaristo -kyselyn tulokset. Tulosten perusteella palkittiin parhaat yrittäjäkunnat ja -kaupungit. Kyselyyn vastasi 5835 Suomen Yrittäjien jäsenyrittäjää. 50-100 000 asukkaan kunnista yrittäjälle parhaaksi kunnaksi koettiin varsinaissuomalainen Lieto.

Kyselyn mukaan yrittäjät ovat tyytyväisempiä kotikuntansa toimintaan kuin aiempina vuosina. Liedon lisäksi Seinäjoki ja Muurame palkittiin parhaina yrittäjäkuntina.

Liedon kunnanjohtaja Esko Poikela (kuvassa keskellä) totesi voiton selvittyä, että toimintakulttuuri on Liedossa jo pitkään ollut yrittäjämyönteinen. ”Päätöksenteossa ja kaikessa tekemisessä ajatellaan yrittäjämäisesti. Yrittäjien kanssa tehty yhteistyö on luontevaa. Myös seudullinen yhteistyö on parantunut viimeisen kahden vuoden aikana merkittävästi”, Poikela totesi.

Liedon kunnan Yritys- ja työllisyyskoordinaattori Mika Stepanoffin (kuvassa oikealla) mielestä elinkeino- ja työllisyyspalvelut tukevat toisiaan Liedossa hyvin, ja että yritysten sijoittumiseen kuntaan vaikuttaa merkittävästi työvoiman saanti ja rekrytointipalvelut.

Liedon Yrittäjien puheenjohtaja Timo Kuukasjärvi (kuvassa vasemmalla) täydensi, että yrittäjien näkökulmasta on tärkeää myös, että kunnasta löytyvät ”kasvot” palvelun takana, ja näin ollen esiin nouseviin ongelmiin tartutaan heti ja tehokkaasti. Tämä voi kasvattaa luottamusta yrittäjien ja kunnan välisessä yhteistyössä.

Suomen Yrittäjät kartoittaa Elinkeinopoliittinen mittaristo -kyselyllä kuntien ja yrittäjien yhteistyötä ja elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti. Kysely tehdään kahden vuoden välein ja se toteutettiin yhteistyössä IROResearchin kanssa 16.2.–16.4.2018.

Lisätietoja:

Elinkeinopoliittinen mittaristo -kysely 2018

Toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944, mikael.pentikainen@yrittajat.fi

Elinkeinopolitiikan asiantuntija Hannamari Heinonen, Suomen Yrittäjät, p. 050 567 3395, hannamari.heinonen@yrittajat.fi

Elinkeinoasioiden päällikkö Susanna Kallama, Suomen Yrittäjät, p. 040 587 2445, susanna.kallama@yrittajat.fi