29.9.2020 klo 11:01
Uutinen

Suomen Yrittäjien kunta- ja elinkeinoasioiden päälliköksi Tanja Matikainen

Oikeustieteiden tohtori, hallintotieteiden lisensiaatti Tanja Matikainen on valittu Suomen Yrittäjien kunta- ja elinkeinoasioiden päälliköksi. Hän on työskennellyt aiemmin muun muassa Janakkalan ja Sulkavan kunnanjohtajana.

Tanja Matikainen aloittaa Suomen Yrittäjissä 12. lokakuuta. Hänen työhönsä kuuluvat muun muassa yrittäjäjärjestön vaikuttamistyö kuntien suuntaan sekä sote-uudistukseen liittyvät tehtävät.

Matikaisella on pitkä kokemus kuntien johtamisesta ja kuntien elinkeinopolitiikasta. Hän on toiminut aiemmin mm. Janakkalan ja Sulkavan kunnanjohtajan tehtävissä sekä tutkijana yliopistosektorilla. Yrittäjyys ja sen toimintaedellytysten edistäminen sekä sote-uudistuksen toimeenpanoon osallistuminen ovat olleet Tanja Matikaisen työn keskeisiä osa-alueita jo aiemmin.

– On upea tilaisuus päästä kuntajohtajauran jälkeen mukaan yrittäjien toimintaedellytysten edistämiseen liittyvään vaikuttamistyöhön, Matikainen kertoo.

Hän asettuu hyvillä mielin nyt niin sanotusti pöydän toiselle puolelle yrittäjien ja kuntien välisessä yhteistyössä.

”Kunnissa on positiivinen suhtautuminen yrittäjyyteen”

Vuosistaan Janakkalan kunnanjohtajana Matikaiselle on jäänyt hyvät muistot työskentelystä yrittäjien kanssa:

– Janakkalan yrittäjäyhdistys on aktiivinen ja yhteistyö sujui hyvin, kuten myös Hämeen Yrittäjien kanssa, Matikainen kertoo.

Hänen kunnanjohtajakaudellaan perustettiin muun muassa yritystalo, joka kokosi palveluita saman katon alle.

– Aiemmassa työssäni pystyin parantamaan yrittäjyyden edellytyksiä kuntatasolla, nyt pystyn tekemään sitä valtakunnan tasolla. Olen aina pitänyt tärkeänä yrittäjien asioiden edistämistä, Matikainen sanoo.

Hän toteaa, että kaikissa kunnissa on positiivinen suhtautuminen yrittäjiin ja yrittäjyyteen. Käytännön toimissa tilanteet vaihtelevat – kuten Yrittäjien Kuntabarometrikin osoittaa.

– Yritän omassa työssäni nyt vaikuttaa keinovalikoimaan, että kunnissa on esimerkiksi yrityspalveluita tarjolla yrittäjille, Matikainen sanoo.

Matikaisen mukaan yrittäjäjärjestön vahvuus on kolmiportainen organisaatio ja erityisesti paikallisella tasolla kuntavaikuttaminen.

– Soteuudistus on tietysti myös iso asia kunnissa ja yrittäjille, Matikainen korostaa.

Hyvää pohjaa sote-työlle antaa kuntajohtamisen lisäksi hänen väitöskirjansa Rahoitusperiaate kunnallisen itsehallinnon turvaajana. Hänen tutkimuksensa koski rahoitusperiaatteen toteutumista terveydenhuollossa.

Kuntavaikuttaminen Yrittäjien strateginen hanke 2021–2023

Suomen Yrittäjät on valinnut kuntavaikuttamisen lähivuosien strategiseksi hankkeeksi.

– Tanja Matikainen vahvistaa panostustamme jo muutenkin osaavan elinkeinopolitiikan henkilöstön lisäksi. Tavoitteemme on lähivuosina yhdessä aluejärjestöjen kanssa pyrkiä tarjoamaan entistä enemmän vaikuttamisen sisältöjä ja alustoja paikalliselle tasolle, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo.

Hänen mukaansa koronakriisi vahvisti kuntien ja yrittäjien kohtalonyhteyttä.

– Yrittäjäjärjestön läsnäolo koko maassa ja järjestön kolmiportaisuus osoittautuivat koronakriisissä yhä vahvemmaksi voimavaraksi, johon panostetaan jatkossa entistä enemmän, Kujala toteaa.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari(at)yrittajat.fi