2.3.2017 klo 15:37
Uutinen

SY: Maakunnan varmistettava, että verorahat käytetään vastuullisesti

– Järjestäjänä maakunnan keskeisin tehtävä on varmistaa, että yhteiset verorahat käytetään vastuullisesti, markkinat toimivat ja että kaikki palvelut tuotetaan monituottajamallilla, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen toteaa.

Hallitus antoi torstaina eduskunnalle esitykset maakuntalaiksi ja laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Lausunnoille lähetettiin myös lakiluonnos aluekehittämisestä ja kasvupalveluista.

Suomen Yrittäjät on tyytyväinen hallituksen esitykseen siitä, että maakunnan on erotettava järjestäjä ja tuottaja sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa että kasvupalveluissa.

Pentikäisen mainitsema monituottajamalli tarkoittaa sitä, että maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia palveluita tuottavat erilaiset toimijat, yrittäjät, yritykset, järjestöt ja vain osittain maakunnan omistamat liikelaitokset tai maakunta itse. Monituottajuus ja markkinoiden hyödyntäminen mahdollistaa eri tuottajien ja tuotantotapojen avoimen vertailun.

– Terve kilpailu on tuotava julkisten palvelujen tuotantoon. Yritykset on valjastettava palvelemaan enemmän koko yhteiskuntaa. Vain niin voidaan kirittää kaikkia toimijoita parempaan laatuun ja kustannustehokkuuteen. Ja vain näin saamme rahat riittämään hyvinvointivaltion ylläpitämiseen, Mikael Pentikäinen sanoo.

Pentikäisen mukaan näyttää siltä, että sote-palvelujen tuottamisen kokoaminen yhteen organisaatioon on maakunnissa hyvässä vauhdissa, mutta tärkein eli järjestäjän valmisteleminen on vasta alussa.

– Maakuntapäättäjien on pidettävä huoli siitä, että tuleva tuottaja ei pääse varastamaan järjestäjän tehtävää. Muuten on vaara, että syntyy sairaanhoitopiirien kaltainen rahastusautomaatti.

Lääkäripalveluyritykset: Reilu kilpailutilanne

Lääkäripalveluyritykset ry:n mielestä hallituksen lakiesitykset luovat edellytyksiä sote-uudistuksen toteuttamiselle niin, että sille asetetut tavoitteet saavutetaan.

– Jotta sote-uudistuksen tavoitteet voidaan saavuttaa yhtäaikaisesti, tulee uudistuksen myötä luoda kannusteita tuottavuuden merkittävälle parantamiselle, kertoo Lääkäripalveluyritykset ry:n puheenjohtaja Asko Koskinen.

Terveydenhuollon saatavuutta voidaan parantaa kustannustasoa nostamatta, jos palveluiden tuottavuutta kyetään parantamaan. Reilut kilpailulliset olosuhteet luovat edellytyksiä tuottavuuden parantumiselle.

– Julkisen sektorin järjestämisvastuu on selkeästi erotettava palvelutuotannosta, ja tuottajien välillä täytyy vallita reilu ja neutraali kilpailutilanne. Tuottavuuden parantaminen ilman kilpailua on vaikeaa, joten sitä on lisättävä palveluntuottajien välille, esittää Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.