22.11.2017 klo 15:39
Uutinen

SY:n asiantuntija: ”Virkailijat saattavat hätävarjelun liioitteluna lätkäistä puolisolle ”yrittäjäleiman” – Seurauksena työttömyyskorvauksen epääminen

Jos yrittäjän lapsi tai puoliso jää työttömäksi, hän voi jäädä kokonaan ilman työttömyysetuutta.

Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén kertoo saavansa jäsenyrittäjiltä viikoittain huolestuneita soittoja aiheesta.

– Aina perheenjäsen, jolta työttömyysturva on evätty, ei ole edes työskennellyt perheyrityksessä. TE-toimiston virkailijat saattavat hätävarjelun liioitteluna lätkäistä tällöinkin kuitenkin yrittäjäleiman ilman, että on tutkittu työttömyysturvalaissa määriteltyjä yrittäjäaseman edellytyksiä tarpeeksi tarkasti.

Työttömyysturvalain mukaan myös yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuva perheenjäsen tulkitaan yrittäjäksi, kun hän työskentelee yrityksessä, josta saman katon alla omistetaan vähintään puolet. Jos perheenjäsen on yrityksen hallituksessa tai muuten johtavassa asemassa, riittää 30 prosentin omistus. Perheenjäseniksi katsotaan yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuva puoliso, lapset, lapsenlapset, vanhemmat ja isovanhemmat. Osaomistuksen määritelmällä ei ko. laissa ole tekemistä omistuksen kanssa.

Suomen Yrittäjien jäsenille tehtyjen kyselyjen perusteella tiedetään, että Suomen noin 90 000 työnantajayrityksestä 20–25 000 yrityksessä työskentelee yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuvia perheenjäseniä ja monessa yrityksessä työskentelee useampi kuin yksi perheenjäsen. Työttömyysturvalain perheenjäseniä koskevan yrittäjämääritelmään piiriin kuuluu jopa 35 000 perheyrityksissä työskentelevää henkilöä.

Perheyrityksessä työllistyvä saattaa maksaa vakuutusmaksut väärään kassaan

– Yrittäjiltä tulee myös viestiä, etteivät he uskalla työllistää perheenjäseniään, koska pelkäävät työttömyysturvan menettämistä, jos töitä ei riitäkään, Harri Hellstén kertoo.

Hellstén kertoo, että Yrittäjien neuvontaan kantautuneissa tapauksissa noin kahdessa kolmesta on kyse puolisoista, ja yhdessä kolmesta lapsista.

– Yrityksen ensimmäinen työntekijä tulee erittäin usein yrittäjän perhepiiristä. Perheenjäsenen kanssa tehdään työsopimus ja hankitaan ihan oikein lakisääteiset työntekijän vakuutukset. Koska perheenjäsen on työntekijä kaikessa muussa lainsäädännössä, säilyttää hän myös työttömyysvakuutuksensa palkansaajan työttömyyskassassa. Kun yritys ei elätäkään kahta ja perheenjäsenen työsuhde päätetään, ei hän välttämättä saakaan ansiosidonnaista etuutta, koska on ollut väärässä kassassa.

Kun tilanne on päällä, katso soveltuvatko laissa mainitut poikkeukset

Toinen ongelma on se, että perheenjäsenen työsuhteen päättymisen jälkeen hänet katsotaan edelleen yrittäjäksi ja työttömyysetuus evätään tällä perusteella.

– Työttömyysturvalain pääsääntö on, että koko yritystoiminta pitäisi lopettaa, jotta siinä työllistyneet perheenjäsenetkin pääsisivät työttömyysturvalle. Laissa on seitsemän poikkeustilannetta, jolloin perheenjäsen pääsee työttömyysturvalle ilman, että koko yrityksen toiminta täytyy lopettaa.

– SY:n neuvonnassa näistä useimmin vastaan on tullut tilanne, jossa perheenjäsenen työskentely on loppunut tuotantosuunnan lopettamisen tai vastaavan syyn johdosta. Eli käytännössä se työ, jota perheenjäsen on firmassa tehnyt, joko lopetetaan yrityksen sisällä kokonaan tai se ulkoistetaan. Esimerkiksi, jos puoliso on tehnyt kirjanpitoa ja kirjanpito siirretään tilitoimistolle.

– Yrittäjän lapset ovat perheen yrityksessä töissä usein lyhyitä pätkiä, esimerkiksi lomilla ja kesäaikaan. Jos työllistyminen on ollut satunnaista siten, että kahden vuoden tarkastelujaksolle päätoimista työskentelyä tulee enintään kuusi kuukautta, ei koko yritystoimintaa tarvitse lopettaa, jotta satunnaisesti yrityksessä työskennellyt perheenjäsen pääsee työttömyysetuudelle, Hellstén neuvoo.

TE-toimiston pitää tutkia, täyttääkö henkilö yrittäjämääritelmän edellytykset

Työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén kertoo yhden erikoisen esimerkin, jonka perusteella kampaamoyrittäjän puolison katsottiin työllistyvän kampaamoyrityksessä.

– Kampaamosta oli tehty paikallislehden kesäliitteeseen juttu, jonka valokuvassa oli näkynyt yrittäjän mies liiketilassa harja kädessä. Tällä perusteella paikallinen TE-toimisto oli todennut, että puoliso työllistyy yrityksessä eikä hänellä näin ollen ole oikeutta työttömyysetuuteen. Tämä kampaamoyrittäjä soitti minulle, ja neuvoin valittamaan päätöksestä.

Valitus menikin läpi muutoksenhakulautakunnassa, mutta muutoksen saaminen kesti yli vuoden.

SY:n Harri Hellstén kannustaa soittamaan ja hakemaan neuvoa, ennen kuin yrittäjä palkkaa työntekijäksi perheenjäsenen.

Iltalehti kertoi maanantaina savonlinnalaisen Mari Ovaskan perheestä. Pariskunnalla on kalastusalan yritys ja kesäisin ravintolatoimintaa.

– Tuntuu, että yrittäjänä on rikollisliigan jäsen ja lapsenkin katsotaan syyllistyneen yrittäjyyteen vain vanhempien takia, Mari Ovaska sanoi Iltalehdelle.

Ovaska totesi, etteivät kaikki yrittäjät ole niin varakkaita, että voisivat työllistää, saati elättää kaikki perheenjäsenet.

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi