11.9.2017 klo 09:46
Uutinen

Syyskokouksen satoa

Imatran Seudun Yrittäjien syyskokous pidettiin Kultturitalo Virrassa sunnuntaina 10.9.2017.

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat sekä valittiin hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja

vuodelle 2018.

01.01.2018 alkaen puheenjohtajan saappaisiin kokous valitsi Lilla Saariston ja hallituksen kokoonpanoksi

Jerena Juutilainen, Antti Korhonen, Juha-Matti Kupiainen, Riitta Mustonen, Heikki Partinen, Minna Rasimus,

Markus Sainio, Pirjo Stubbe, Jukka Vilhunen

sekä uusina jäseninä hallitukseen syyskokous valitsi Marko Lajusen, Jani Telkän ja Raija Hokkasen.

Tervetuloa hallitukseen uudet jäsenet!