29.9.2018 klo 12:47
Uutinen

Syyskokous laivalla

Huittisten Yrittäjät ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 30.9.2018 Viking Gracen konferenssitiloissa klo 14.00. Matkaan lähdetään Huittisisten torilta klo 18.00. Luvassa on kokoustamisen lisäksi mukavaa yhdessäoloa ja nautinnollisia hetkiä ruokapöydässä. Syyskokouksen esityslista liitteenä.

Syyskokouksessa valitaan yhdistykselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallitus. Suurta dramatiikkaa ei ole odotettavissa, mutta joka tapauksessa hallitus uudistuu, kun erovuoroisten tilalle valitaan uusia henkilöitä.

Lisäksi kokouksessa informoidaan Satakunnan Yrittäjien hallintouudistuksesta, jossa nykyinen 32 hallituksen jäsenen hallitus pienentyy kymmeneen jäseneen. Uudistuksella haetaan dynaamisuutta aluejärjestön toimintaan, mutta mukanaan se tuo myös suurempaa vastuuta hallituksen jäsenelle. Myös Satakunnan Yrittäjien puheenjohtaja vaihtuu seuraavassa syyskokouksessa, koska nykyinen puheenjohtaja Jouko Vilmamaa ei ole asettunut ehdolle.

Huittisten Yrittäjien syyskokouksen esityslista:

Sääntömääräinen syyskokous 2018

Aika sunnuntai 30.9.2018 klo 14 Paikka: Viking Grace

KOKOUKSEN ESITYSLISTA:

1. KOKOUKSEN AVAUS

Paikallisyhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. (Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, tai sähköpostitse. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat). SÄHKÖPOSTILLA 3.9., KOTISIVUILLA TIETO 4.9. LAUTTAKYLÄ-LEHDESSÄ 12.9. JA SÄHKÖPOSTILLA 20.9. LIITTEIDEN KERA

4. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

Käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2019 ja päätetään siitä.

5. TALOUSARVIO VUODELLE 2019

Käsitellään hallituksen laatima talousarvio vuodelle 2019 ja päätetään siitä.

(Suomen Yrittäjien liittokokous päättää jäsenmaksut).

6. PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN JA MUIDEN JÄSENTEN PALKKIOT

Päätetään puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten palkkioista.

7. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Valitaan paikallisyhdistykselle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi.

8. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ

Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä sääntöjen 11§:n määräämissä rajoissa.

(Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä ja enintään viisitoista muuta jäsentä)

9. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA VUOSIKSI 2019–2020

Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

10. TOIMINNANTARKASTAJIEN VALINTA JA MAKSETTAVAT PALKKIOT

Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet sekä päätetään toiminnantarkastajien palkkioista.

11. VALITAAN EDUSTAJAT ALUEJÄRJESTÖN KOKOUKSIIN SEURAAVAKSI TOIMINTAKAUDEKSI

(Voidaan esittää, että hallitus valitsee edustajat aluejärjestön kevät- ja syyskokouksiin, enintään 10 edustajaa)

12. VALITAAN VARSINAINEN JA VARAJÄSEN ALUEJÄRJESTÖN HALLITUKSEEN VUOSIKSI 2018–2020 EROVUOROISTEN TILALLE

Satakunnan Yrittäjät ry:n hallituksessa on yhdistyksestä kaksi jäsentä ja heille varajäsenet, näistä toiset erovuoroisia.

13. MUUT ASIAT

(Käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle vähintään 20 vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat).

14. KOKOUKSEN PÄÄTÖS