30.4.2021 klo 11:16
Uutinen

Taksilain valuvikojen ensimmäiset korjaukset tulevat voimaan 1.5. – Parannuksia yrittäjille ja kuluttajille

Osa taksilain säädösmuutoksista tulee voimaan 1. toukokuuta. Säädökset ovat parannuksia parjattuun taksilakiuudistukseen, joka tuli voimaan ex-liikenneministeri Anne Bernerin kaudella vuonna 2018. Sanna Marin aloitti selvitystyön lain valuvikojen parantamiseksi toimiessaan liikenneministerinä vuonna 2019.

Traficom kertoo sivuillaan, että hallitusohjelman mukaan taksiliikenteen osalta tehdään havaittuihin epäkohtiin liittyvät tarvittavat korjaukset ottaen huomioon erityisesti toiminnan turvallisuus ja harmaan talouden torjunta ja etsien ratkaisuja muuttuneessa tilanteessa esimerkiksi hinnoittelun läpinäkyvyyteen ja taksien saatavuuteen.

Taksiliitto on uudistuksiin tyytyväinen, melkein.

– Oikeaan suuntaan tässä mentiin, vaikka työ jäi vähän kesken, Taksiliiton tekninen asiantuntija Ville Jaakola sanoo.

Harmaan talouden torjunnassa tärkeintä on, että jatkossa taksialan toimijoilla täytyy olla Y-tunnus. Kaikilla uusilla toimijoilla tulee olla Y-tunnus jo luvat saadessaan. Jo toimiville suodaan kolmen kuukauden siirtymäaika.

– On ollut äärimmäisen outo tilanne, kun on toimijoita ilman Y-tunnusta. Kukaan ei valvonut, ovatko he reksiterissä. Jatkossa yrityksen nimi, Y-tunnus ja kuljettajan nimi täytyy löytyä autosta. Tiedämme tapauksia, joissa kuljettaja on voinut toimia toisen yrittäjän nimellä, kun on vain katsonut nimen ja Y-tunnuksen verkosta. Silloin asiakasreklamaatiot ja viranomaisseuraamukset menevät väärälle henkilölle, Jaakola kertoo.

Näkemyseroja

Yks tavoite on palauttaa asiakkaiden luottamus taksijärjestelmään. Jatkossa kaikilla taksiyrittäjillä on oltava taksikupu autoissa.

– Ehdotimme liikenneluvallisen kuljettajan auton rekisteröimistä taksiksi ja värillistä rekisterikilpeä takseihin. Silloin järjestelmä olisi aukoton. Kupuja voi ostaa kiinalaisesta verkkokaupasta kuka vain. Reksiterikilpien torppaaminen perusteltiin kustannuksilla, mutta kilvet maksavat 6,80 euroa, joten tätä ihmettelimme, Jaakola sanoo.

Yrittäjille tulee vaatimukseksi myös taksiyrittäjäkoe, jonka jo toimiva taksiyrittäjä voi suorittaa vuoden sisällä. Tämän jälkeen ei pitäisi olla epäselvää, miten veroja kuuluu maksaa.

Taksiliitto on kuitenkin pettynyt siihen, että Liikenne- ja viestintävirasto, Traficom, ei halunnut ottaa taksiyrittäjätutkintoa järjestettäväkseen. Viranomaisen järjestämä koe olisi kaikille sama.

– Nyt kouluttaja voi järjestää myös kokeen, mikä voi johtaa siihen, että koetta voidaan käyttää kilpailuvalttina koulutusorganisaatioiden välillä. On omituista, että Traficom, joka järjestää taksinkuljettajakoetta, tavaraliikennekoetta ja montaa muuta vastaavaa, ei ota taksiyrittäjäkoetta valvontaansa, Jaakola miettii.

Traficomin johtava asiantuntija Kimmo Pylväs perustelee koulutusorganisaatioiden järjestämiä kokeita linjauksella siitä, mitä viranomaisen kannattaa ja ei kannata järjestää.

– Meillä on viranomaisverkosto, mutta ei esimerkiksi valtakunnallista toimiverkostoa, jossa koulutuksia ja kokeita voitaisiin järjestää eri paikkakunnilla. Suomessa on olemassa koulutuksenjärjestäjiä, joilla on tilat, osaaminen ja kalustoa. Koulutuksissa on myös eri toteutusmuotoja. Kentällä on paljon vastuullisia toimijoita, ja Traficom valvoo sekä koulutuksen että kokeiden järjestämistä, Pylväs sanoo.

Selkeämpi hinnoittelu

Taksilain parannukset tulevat voimaan porrastetusti, jotta alan toimijoilla on aikaa reagoida niihin. Syyskuun alussa tulevat voimaan taksimittarivaatimus ja hinnoittelun yhtenäistämisvaatimus.

Taksipalvelun tarjoajan täytyy rekisteröidä matka, aika ja hinta, vaikka olisi sovittu kiinteästä hinnasta. Autoihin on myös asennettava reksiteröintilaite.

Kuluttajan elämää helpottaa yhtenevä hinnoitteluperustelu, kun aika ja matka mitataan. Jatkossa takseilta voi edellyttää vertailumatkan hintatietoa, kuten Ruotsissa tehdään.

– Aikaisemmin on ollut älytön tilanne kuluttajalle, kun yksi ilmoittaa matkan kilometrien perusteella, toinen vyöhykkeen ja kolmas ajan perusteella. Niitä on mahdoton vertailla. Suuri kysymys on valvonnan järjestäminen, koska muuten ei ole mitään väliä, mitä käytännössä tapahtuu.

Tietojen rekisteröintilaitteiden suhteen Taksiliitto olisi toivonut Traficomin ottavan jälleen roolia. Tavoitteena on ollut yhtenäistää ja selkeyttää taksiliikenteessä käytettävällä muulla laitteella kerättävien tietojen tekniset vaatimukset sekä kerättyjen tietojen säilyttäminen. Jaakolan mukaan Traficom ei kuitenkaan tarkasta tai hyväksy näitä ”muita vastaavia laitteita”, mikä mahdollistaa kentän kirjavuuden.

Traficomin Pylvään mukaan syyskuun alusta jokaisesta matkasta on oltava kerättävissä sähköisesti yksilöintitiedot. Taksamittari on yksi laite, mutta se voi olla myös muu laite tai järjestelmä.

– EU:n mittalaitedirektiivissä ja kansallisessa mittauslaitelaissa mittaustarkkuudesta, joka on olennaista taksamittarin osalta kun mitataan matkaa. Muu laite tai järjestelmä on ikään kuin sähköinen kirjanpitojärjestelmä, eikä se toimi mittauslaitteena. Näin laitteen tarkemmalle määritelmälle ja turhalle hyväksyntämenetelmälle ei ole nähty tarvetta. Tältä osin laki on teknologianeutraali.

Taksilakia valvoo Traficom, mutta Pylvään sanoin ”kirjoituspöytävalvontana”, eli se valvoo myöntämiensä lupien lupaedellytysten täyttymistä. Kenttävalvontaa tekee poliisi, ja Traficom ja muut viranomaiset kuten veroviranomainen, voi olla poliisin apuna.

– Kaupungit ja toimijat voivat myös aina reagoida. Esimerkiksi Helsingin Satamassa voidaan päättää, miten taksipalvelu järjestetään, Pylväs sanoo.

Puutteistaan huolimatta taksilakiuudistus oli suuri askel parempaan suuntaan.

– Ruotsissa tehtiin taksilakiuudistus 1990-luvulla ja siellä korjaillaan sitä tuhoa edelleen. Ei meiltäkään edunvalvojina työt tähän loppuneen, Jaakola sanoo.

Elina Hakola

elina.hakola (at) yrittajat.fi