26.9.2017 klo 12:53
Uutinen

Talous kasvaa: Silti 2700 yrittäjää työttömyyskassan jäseneksi

Tilastojen mukaan jopa puolet uusista yrityksistä lopettaa toimintansa tai ajautuu konkurssiin kolmen ensimmäisen vuoden aikana.

Valtionvarainministeriön mukaan Suomen talous kasvaa tänä vuonna rivakasti. Samalla työllisyys paranee ja julkistalouden tilanne kohenee. Kuluttajien luottamus on niin ikään kääntynyt nousuun. Hyvistä näkymistä huolimatta lähes 2700 yritystä on liittynyt alkuvuoden aikana työttömyyskassan jäseneksi.

Suomen yrittäjäin työttömyyskassan (SYT) kassanjohtajan Merja Jokisen mukaan suurimmat syyt ovat työelämän murros, digitalisaatio ja yrittäjien yleinen asennemuutos työttömyysturvaa kohtaan.

Syyskuussa julkaistun Pk-yritysbarometrin mukaan 47 prosenttia pk-yrityksistä arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana. Usko parempiin aikoihin vahvistuu päivä päivältä.

– Yrityselämä käy läpi jatkuvaa muutosprosessia, suhdanteet vaihtelevat ja tämän päivän menestysbisnes voi olla huomenna jo mennyttä aikaa. Työelämä on jo muuttunut ja tulee muuttumaan, digitalisaation, robotisaation ja globalisaation vuoksi, lähivuosien aikana radikaalisti. Nyt pitäisi etsiä uusia mahdollisuuksia ja toimintatapoja siirtymisessä uudesta vanhaan. Muuten tippuu kelkasta, Jokinen sanoo.

Puolet lopettaa ensimmäisinä vuosina

Tilastojen mukaan jopa puolet uusista yrityksistä lopettaa toimintansa tai ajautuu konkurssiin kolmen ensimmäisen vuoden aikana.

Yrittäjällä on oikeus lähes samantasoiseen sosiaaliturvaan kuin työntekijällä. Yrittäjä ei välttämättä ole tietoinen siitä, että yrittäjän eläkemaksut (YEL-maksut) vaikuttavat eläkkeen lisäksi muuhunkin sosiaaliturvaan. Sairaus-, työttömyys- ja perhevapaiden päivärahojen taso on suoraan riippuvainen itse maksetuista maksuista. Myös ansiosidonnainen työttömyysturva on yrittäjän ulottuvissa, jos vain liittyy ajoissa kassan jäseneksi.

Jos yrityksen tilanne alkaa olla uhkaava, liittyminen työttömyyskassaan on Jokisen mukaan usein liian myöhäistä. Yrittäjän on pääsääntöisesti oltava jäsenenä SYT-kassassa vähintään 15 kuukautta, jotta hänellä on oikeus yrittäjän päivärahaan.

– Yrittäjä, joka on juuri perustanut uuden yrityksen, ei ehkä edes mieti että hänellä voisi mennä huonosti. Yrittäjäksihän lähdetään onnistumaan, ei yrittämään ja kokeilemaan. Fakta on kuitenkin se, että vain pienellä osalla yrityksistä menee todella hyvin.

Yrittäjäkassan jäsenellä on mahdollisuus ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan, jos yritystoiminta syystä tai toisesta päättyy. Jos yrittäjä ei kuulu kassaan, työttömyyskorvauksen maksaa Kela. Tällöin työttömyyskorvauksen suuruus on 696,60 euroa kuukaudessa.

Yrittäjäsanomat

toimitus@yrittajat.fi