Pääomasijoituksia on edelleen tarjolla
Erityisen haastaviksi nykyisessä markkinatilanteessa koetaan rahastojen varainkeruu ja kohdeyrityksistä irtautuminen. Kuva: Getty Images

Talous sakkaa, mutta pääomasijoituksia on edelleen tarjolla – Rahastoilla ongelmia varainkeruussa

Suomalaiset pääomasijoittajat ovat jatkaneet sijoittamista kotimaisiin kasvuhaluisiin pk-yrityksiin.

Pääomasijoittajat ry:n tuoreen barometrin mukaan sijoittajat pitävät tämänhetkistä markkinatilannetta haastavana, mutta käänne parempaan on jo näköpiirissä.

Pääomasijoittajat ry:n tilastojen mukaan niin sanottuja buyout- ja growth-sijoituksia tekevät pääomasijoittajat ovat sijoittaneet suomalaisiin vakiintuneisiin kasvuyrityksiin yhteensä 452 miljoonaa euroa vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana. Kokonaispotista 293 miljoonaa tuli suomalaisilta ja 159 miljoonaa ulkomaisilta pääomasijoittajilta. Sijoituksia tehtiin vuoden alkupuoliskolla yhteensä 40 suomalaisyritykseen.

Buyout-sijoittamisen lähtökohtana on kannattavien ja kassavirtaa tuottavien yhtiöiden jalostaminen, kasvattaminen ja kehittäminen. Growth-sijoituksella tarkoitetaan vähemmistöosakkuuden ostamista.

– Tilastoista käy selväksi, että suomalaiset pääomasijoittajat tekevät sijoituksia kasvupotentiaalia omaaviin yrityksiin suhdanteista riippumatta, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Anne Horttanainen sanoo.

”Sijoitettavaa pääomaa hyvin jäljellä”

Rahastojen varainkeruun kohdalla vuoden alkupuolisko on ollut hiljaisempi. Alkuvuoden aikana suomalaisiin buyout- ja growth-rahastoihin on kerätty uusia varoja seitsemän miljoonaa euroa, kun viimeisen kymmenen vuoden aikana varoja on kerätty keskimäärin puoli miljardia vuosittain. Myös irtautumisia on tehty vuoden alkupuoliskolla keskimääräistä vähemmän.

– Sijoitettavaa pääomaa pääomasijoittajilla on vielä hyvin jäljellä, sillä useat suomalaiset sijoittajat saivat kerättyä uudet rahastonsa vuosina 2021 ja 2022 ennen makrotalouden myllerrystä. Varainkeruuympäristö on kuitenkin tuon jälkeen ollut erittäin haastava, Pääomasijoittajien varatoimitusjohtaja Jonne Kuittinen kommentoi yhdistyksen tiedotteessa.

Erityisen haastaviksi nykyisessä markkinatilanteessa koetaan rahastojen varainkeruu ja kohdeyrityksistä irtautuminen.

– Pääomasijoittajien irtautuessa kohdeyrityksistään sijoitusten tuotot palautuvat rahastojen sijoittajille, kuten eläkeyhtiöille. Jos irtautumisia ei tapahdu, vaikeutuu myös varainkeruu. Tilanne irtautumisten ja varainkeruun suhteen on samanlainen myös muualla Euroopassa, Kuittinen jatkaa.

Barometrin tulosten perusteella käännettä parempaan odotetaan seuraavan puolen vuoden aikana.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Toimitus
Toimitus