11.9.2018 klo 14:34
Uutinen

Talouskasvu vaatii investointeja

Yksi selkeä viesti Pk-yritysbarometrin tuloksista on luettavissa: Kasvu Suomessa vaatii rahoitusta investointeihin ja helpotusta hakumenettelyihin. Hämeen Yrittäjät tähdentää, että Kanta-Hämeessä yksi keino kanavoida rahoitusta investointeihin on Häme-ohjelma 2018+ ja erityisesti sen toimeenpanosuunnitelma.

Investoinnit ja henkilöstön koulutus ovat koko maan ja Kanta-Hämeen pk-yrityksissä eniten käytettyjä uusiutumiseen liittyviä toimia. Silti investointiodotukset ovat pysyneet varsin alhaalla. Investointiodotukset ovat Hämeenlinnan seudulla ja Hyvinkään-Riihimäen seudulla hieman muuta maata myönteisemmät. Forssan seudulla investointihalukkuus on vähäisempää. Tämä käy ilmi Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön teettämästä Pk-yritysbarometrista, joka julkaistiin 11.9.2018.

Rahoitusta investointeihin tulee helpottaa ja rahoituksen hakemisen menettelyjä yksinkertaistaa, sillä investointiodotusten alavire vaimentaa tulevaa kasvupotentiaalia. Hämeen Yrittäjät tähdentää, että Kanta-Hämeessä yksi keino kanavoida rahoitusta investointeihin on Häme-ohjelma 2018+ ja erityisesti sen toimeenpanosuunnitelma, joka sisältää maakuntaohjelmaa toteuttavia hankekokonaisuus- ja toimenpide-esityksiä. Tänä syksynä valmisteltava suunnitelma koskee vuosia 2019–2020.

– Investoinnit ovat käytännössä olleet käyttöomaisuuden poistoja pienempiä lähes kymmenen vuotta. Investointien taso näyttäisi pysyvän samalla tasolla seuraavan vuoden aikana. Tämä korostaa tarvetta muun muassa kehittämisavustusten allokointiin investointeja tukevalla tavalla, Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Juha Haukka painottaa.

Tiivistetysti syksyn Pk-yritysbarometri kertoo, että pienten ja keskisuurten yritysten suhdanneodotuksissa huippu on ohitettu, vaikka suhdannenäkymät säilyivät melko hyvinä.

Hämeen Yritysviestintä
toimitus@hameenyrityssanomat.fi