Yrityslähestymiskielto
Ruotsissa yrityslähestymiskiellosta on saatu hyviä kokemuksia. Kuva: Getty Images
16.11.2022 klo 10:12
Uutinen

Tämän takia yrityslähestymiskielto halutaan Suomeen: ”Väkivaltaa ollaan valmiita käyttämään”

Kaupan liitto ja Suomen Yrittäjät esittävät, että yritysten tulisi voida hakea lähestymiskieltoa jatkuvasti häiriötä aiheuttaville ihmisille.

Esityksen taustalla on Ruotsissa runsaan vuoden käytössä ollut yrityslähestymiskielto, josta on saatu myönteisiä kokemuksia.

Suomessa asiakkaiden häiriökäyttäytyminen on ongelma erityisesti palvelualoilla. Järjestöjen mukaan asiakkaat, työntekijät ja yritykset tarvitsevat turvallisen asiointi- ja työympäristön.

Ruotsin kokemusten perusteella kolme neljästä kiellon saaneesta on noudattanut sitä.

– Väkivallan uhka ja häiriökäyttäytyminen ovat ikävä kyllä kauppojen arkipäivää, ja kauppa tarvitsee keinoja puuttua haastaviin tilanteisiin. Huomionarvoista myös on, että väkivallan uhka ei aina liity varastamiseen, mutta varkauksien yhteydessä väkivaltaa ollaan valmiita käyttämään hyvinkin herkästi, Kaupan liiton johtava asiantuntija Terhi Kuljukka-Rabb sanoo.

Kiellon rikkomisesta rangaistus

Yrityslähestymiskielto voisi järjestöjen mukaan vastata pitkälti yksityishenkilön hakemaa lähestymiskieltoa, mutta hakijana toimisi yritys. Kiellon määräämisen edellytykset määriteltäisiin laissa. Lähestymiskiellon tai ”pääsykiellon”, määräisi käräjäoikeus, ja oikeuskäsittelyn ajaksi tarvittaessa poliisiviranomainen. Kiellon rikkomisesta saisi asianmukaisen rangaistuksen.

Yrittäjät ja Kaupan liitto katsovat, että palveluiden kehittyminen ja uudet teknologiat tarjoavat vaihtoehtoisia tapoja välttämättömään asiointiin muilla tavoilla kuin tulemalla kauppaan.

Ruotsissa sääntelyä ollaan ulottamassa seuraavaksi uimahalleihin ja kirjastoihin. Suomessa on järjestöjen mukaan hyvä tarkastella lainsäädännön laajentamista myös muille aloille.

Kysely: Yli 40 prosenttia kohdannut häiritsevää käytöstä

Kaupan liiton tuoreen kuluttajakyselyn mukaan suomalaiset ovat aiempaa useammin törmänneet muiden asiakkaiden häiriköivään käytökseen asiakaspalvelutilanteissa. Vuoden 2017 kyselyn mukaan 36 prosenttia suomalaisista oli tavannut asiakaspalvelutilanteissa muiden asiakkaiden häiritsevää ja epäasiallista käytöstä. Viimeisimmässä kyselyssä osuus on kasvanut 44 prosenttiin.

Häiritsevä käytös on yleistynyt etenkin kaupan alalla, jossa 23 prosenttia asiakkaista on todistanut erilaista häiriköintiä. Viisi vuotta aikaisemmin osuus oli 15 prosenttia.

Yleensä häiriköinti on toisen asiakkaan arvostelua, nimittelyä tai henkilökunnan epäasiallista kohtelua. Kolmasosa kyselyn vastaajista on joutunut seuraamaan päihtyneen asiakkaan sekavaa tai uhkaavaa käytöstä henkilökuntaa kohtaan.

– Myymälävarkaudet ja näpistykset aiheuttavat kaupan toimialalle satojen miljoonien eurojen kustannukset vuositasolla, mikä vaikeuttaa omalta osaltaan yrittäjyyden edellytyksiä, kasvua ja kaupan työllistämistä. Suurten kustannusten lisäksi myös asiakkaiden ja henkilökunnan hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että Suomessa on tahtotilaa puuttua häiriökäyttäytymiseen ja näpistyksiin tiukentamalla voimassa olevaa lainsäädäntöä, Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen toteaa.

– Ei ole kyse pelkästään tappioista kaupalle, vaan loppujen lopuksi hävikin ja turvallisuuspalvelut maksavat rehelliset asiakkaat hyödykkeiden korkeimpina hintoina.

Kaupan liiton ja Kantar TNS:n kysely toteutettiin lokakuussa 2022 viikoilla 41−42. Otos on 1500 20−79-vuotiasta verkon käyttäjää. Kyselyn vertailuaineisto on vuodelta 2017, jolloin Kantar TNS toteutti saman kuluttajakyselyn vastaavalla tavalla.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
  • Yhteystiedot

Toimitus
Toimitus