23.8.2019 klo 08:04
Uutinen

Tammela ostaa yritysneuvontapalvelut Forssan Yrityskehitykseltä

Tammelan kunta ostaa yritysneuvontapalvelut Forssan Yrityskehitys Oy:stä 1. syyskuuta 2019 lähtien. Forssan Yrityskehitys on Forssan kaupungin omistama yhtiö, joka tarjoaa monipuolisia elinkeinoelämän palveluja.

Tammelan kunnanjohtaja Kalle Larsson kertoo, että kunta haluaa tarjota aloittaville ja pidemmälle ehtineille yrittäjille tasokkaat ja kysyntää vastaavat neuvontapalvelut.

– Olen varma, että tammelalaiset yrittäjät ovat tyytyväisiä ratkaisuun. Henkilökohtaisesti toivon, että meidän tammelalaisten ratkaisu osoittaa suuntaa myös muille seudun kunnille yritysneuvontapalvelujen osalta.

Forssan Yrityskehityksen hallituksen puheenjohtaja Jaana Lähteenkorva on samoilla linjoilla Larssonin kanssa.

– Forssan Yrityskehitys on jo nyt vahvasti seudullinen toimija ja sopimus Tammelan kunnan kanssa vahvistaa sitä entisestään. Tarjoamamme palvelut on viimeisen vuoden aikana nostettu täysin uudelle tasolle ja uskonkin, että vahvalla seudullisella yhteistyöllä on mahdollista kehittää toimintoja entisestään.

Yritysten tarpeet ovatkin tänä päivänä hyvin moninaisia. Pelkkä yritysten perustamispalvelu ei ole enää riittävä.

– Meidän pitäisi keskittyä yhä enemmän siihen, miten voimme auttaa olemassa olevia yrityksiä kasvussa ja kansainvälistymisessä. Yhdistämällä resurssit pystymme paremmin varmistamaan riittävän laajan osaamisen ja sitä kautta parantamaan seutumme yrityksien kilpailukykyä seudulle sijoittumisen houkuttelevuutta unohtamatta, toteaa Forssan Yrityskehityksen toimitusjohtaja Maria Jokinen.

Kuluneen vuoden ensimmäisen seitsemän kuukauden aikana Forssan Yrityskehityksessä on kirjattu 245 tapaamista yrittäjien kanssa, mikä tarkoittaa reilua 40 tapaamista kuukaudessa. Määrä on suunnilleen sama kuin edellisenä vuonna, vaikka tämä vuosi on toimittu yhtä henkilötyövuotta pienemmillä resursseilla.

Tänä vuonna Yrityskehitys on järjestänyt kaikkiaan 28 tapahtumaa ja osallistujia niissä on ollut useita satoja. Tilaisuuksista saadun asiakaspalautteen keskiarvo on ollut 4,2 (asteikko 1–5). Yritysneuvonta- ja muista palveluista saadun asiakaspalautteen keskiarvo on ollut 3,9.