20.3.2020 klo 14:59
Uutinen

Tärkeintä tänään: Hallitus linjasi uusista yritysten tukitoimista, ihmiskontaktien rajoittaminen edelleen tärkein yksilötason toimi.

Suomen ja Päijät-Hämeen Yrittäjät seuraavat koronatilanteen kehittymistä aktiivisesti. Suomen Yrittäjien koronatietopaketti kerää yhteen tuoreimmat uutiset ja neuvontapalvelut.

Kaikki koronasta yrittäjälle -sivusto löytyy täältä >

Hallitus linjasi uusista yritysten tukitoimista

Suomen hallitus linjasi 20.3. uusista elinkeinoelämälle kohdistetuista tukitoimista ja kertoi kohdistavansa 15 miljardin euron arvoisen tukipaketin työpaikkojen ja yritysten pelastamiseksi. Linjaukset kohdistuivat mm. yrittäjän työttömyysturvaan, henkilöstön lomautuksiin ja irtisanomisiin sekä yritystukiin.

Linjausten myötä mm. lomauttaminen nopeutuu ja yksityisen työeläkemaksuja alennetaan väliaikaisesti. Myös työttömyysturva laajenee koskemaan Suomessa väliaikaisesti yrittäjiä ja freelancereita. Lisäksi yritysten rahoitusta pyritään turvaamaan ottamalla käyttöön uusia suoria tukia. Näiden tarkoituksena on turvata yritysten maksuvalmius kriisin yli ja ehkäistä konkursseja. Toimet ovat käytössä kaikilla toimialoilla.

Hallituksen tiedotustilaisuuden tallenne on kuunneltavissa kokonaisuudessaan mm. täällä >

Suomen Yrittäjien tiedote asiasta on luettavissa täällä >

Ole osa ratkaisua, vältä ihmiskontaktia ja muista turvaväli!

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Ihmiskontaktien rajoittaminen vaikuttaa suoraan epidemian kestoon ja päivittäisten tartuntojen määrään. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on näin ollen äärimmäisen tärkeää myös terveille ihmisille.

Jotta kriisitilanteesta päästäisi yli mahdollisimman nopeasti ja tilanne pääsisi normalisoitumaan on syytä muistaa työpaikoilla seuraavat suositukset:

  • Työskennelkää etänä, jos työtehtävät sen mahdollistavat.
  • Pitäkää turvaväli ja välttäkää lähikontakteja.
  • Välttäkää turhaa kodin ulkopuolella oleilua, esim. harrastustoiminnan merkeissä.
  • Älkää hakeutuko porukoihin tai sosiaalisiin tilanteisiin.
  • Siirtäkää työ- ja vapaa-ajanmatkat toiseen ajankohtaan.

Lue lisää ihmiskontaktien rajoittamisen merkityksestä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sivuilta.