6.10.2017 klo 07:45
Uutinen

Tässä vertailussa suomalaiset pk-yritykset pesevät muut Pohjoismaat

Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset pk-yritykset ovat muita Pohjoismaita edellä liiketoimintaprosessien digitalisoimisessa.

Ohjelmistoyhtiö Visman Digitaalinen indeksi 2017 -tutkimus paljastaa, missä määrin suomalaiset pk-yritykset käyttävät digitaalisia työkaluja keskeisissä liiketoimintaprosesseissaan. Tulosten vertailu muihin Pohjoismaihin osoittaa, että suomalaisissa yrityksissä liiketoimintojen digitalisointi on pisimmällä. Indeksin mukaan petrattavaa on laskujen käsittelyssä ja avainlukujen seurannassa.

Kyselytutkimuksessa selvitettiin digitaalisuuden astetta yritysten yleisimmissä liiketoimintaprosesseissa, kuten laskujen lähettämisessä ja käsittelyssä sekä avainlukujen seurannassa. Tutkimustulokset kertovat, kuinka tehokkaasti yritykset hyödyntävät moderneja työkaluja eli missä määrin ovat siten virtaviivaistaneet toimintojaan.

Tutkimukseen osallistui 20-250 henkeä työllistävien yritysten toimitus- ja talousjohtajia. Kyselyyn vastasi Suomessa 432 henkilöä ja Pohjoismaissa yhteensä yli 3 000 johtajaa.

Vastausten pohjalta laskettu digitaalinen indeksi oli Suomessa 52 prosenttia. Ruotsin tulos oli 41 prosenttia ja Norjassa 46 prosenttia. Eniten työtä on edessä Tanskassa, jonka vertailutulos oli 24 prosenttia.

– On rohkaisevaa nähdä, että Suomi on liiketoimintaprosessien digitalisoimisessa Pohjoismaiden kärjessä. Kuitenkin 52 prosentista on varaa parantaa. Kansantaloudelliset vaikutukset olisivat kikyä suuremmat, kun työntekijöiden aikaa vapautuisi rutiineista tuottavampaan työhön. Tutkimuksemme tulokset osoittavat selvästi, että digitalisaation hyödyntämisessä pk-yritysten liiketoiminnassa riittää vielä tehtävää, Visma Solutions Oy:n toimitusjohtaja Ari-Pekka Salovaara kommentoi.

Hiottavaa laskutuksessa

Suomessa laskutuksen digitalisoinnissa on edetty pisimmälle Pohjoismaissa. Vastanneiden mukaan suomalaisissa yrityksissä 73 prosenttia laskuista hyväksytään täysin digitaalisesti, kun toiseksi parhaassa maassa Norjassa luku on 64 prosenttia. Suomessa selvästi yli puolet laskuista lähetetään ja vastaanotetaan sähköisesti, mutta kaikissa muissa Pohjoismaissa jäädään alle 40 prosentin.

– Nykyisin ei ole hyvää syytä tulostaa ja kuorittaa laskuja, sopimuksia ja matkalaskuja. Sähköiset kanavat ovat paljon nopeampia ja edullisempia. Seuraavaa laskua tai sopimusta tulostaessa kannattaakin miettiä, miten paljon se aiheuttaa työtä itselle ja vastaanottajalle, ympäristövaikutuksista puhumattakaan. Sähköistä allekirjoittamista ei vielä lisätty indeksiin, sillä sen käyttö on vielä hyvin vähäistä Pohjoismaissa, mutta tilanne tulee muuttumaan lähivuosien aikana, Salovaara jatkaa.

Seuraava askel on automatisointi, jossa ollaan vasta alkutekijöissä myös Suomessa. Vastaajien mukaan vasta 40 prosenttia vastaanotetuista laskuista käsitellään ja kohdistetaan maksuun automaattisesti. Teknologia kuitenkin mahdollistaa jo lähes 100 prosentin automaation ostolaskujen käsittelyssä.

Yrittäjäsanomat

toimitus@yrittajat.fi