7.6.2022 klo 10:00
Uutinen

Terapia henkilöstöetuna on alihyödynnetty mahdollisuus – Lue vinkit edun käyttöön

Vuonna 2021 tullut muutos ei vaadi enää lääkärin lähetettä terapiapalveluihin. Työnantajat voivat tarjota erilaisia terapiamuotoja työhyvinvoinnin tueksi verovapaasti.

Työnantajien on ollut mahdollista tarjota erilaisia terveydenhuollon palveluita henkilöstöetuna työntekijöilleen vuodesta 2021 lähtien. Kuntoutusyrittäjät ry:n toiminnanjohtaja Satu Grekinin mukaan mahdollisuutta etuun on kuitenkin hyödynnetty toistaiseksi vasta vähän.

Terveydenhuollon palvelu voi olla kätevä tapa edistää työntekijöiden hyvinvointia, motivointia ja työkykyä ilman työterveyshuollon osallisuutta tai sen lisänä.

– Käyttäjän eli työntekijän näkökulmasta esimerkiksi mielenterveyspalveluiden käyttöön voi olla matalampi kynnys, jos se on erillinen palvelu, Grekin kertoo kokemuksista.

Fysioterapia on terapiamuodoista yleisin ja perinteisin, ja sitä käyttävät useat fyysistä työtä tekevien työntekijöiden työnantajat muun muassa ergonomiaohjaukseen. Mielenterveyspalvelut ovat kuitenkin nostaneet suosiotaan.

– Esimerkiksi IT-alalla, missä voi olla paljon paineita, mielenterveyspuolen palvelut ovat olleet tervetulleita. Toisaalta kuntoutusyrittäjät kertovat, että terapiapalveluita käytetään psyykelääkeistä vieroittautumiseen. Usein mielenterveyshaasteita hoidetaan pillerit edellä, mistä vieroittautumiseen sitten tarvitaan tukea, Grekin kertoo.

Myös ravitsemusterapia on kasvattanut suosiotaan tapana tukea työntekijöiden hyvinvointia.

Verovapaus ei vaadi lääkärin lähetettä

Vuonna 2021 tapahtunut muutos tarkoitti sitä, että terapiapalveluita voi järjestää verovapaasti. Aikaisemmin vaadittiin lääkärin lähete.

Kuntoutusyrittäjät kertoo sivuillaan, että verovapaus tarkoittaa sitä, että työnantaja ei suorita tarjoamastaan edusta palkan sivukuluja, ja työntekijälle edun arvo ei ole veronalaista tuloa. Verovapauteen ei tarvita enää lääkärin lähetettä.

Verohallinto käyttää uudesta edusta nimitystä vapaaehtoinen työterveyshuolto. Oikeudellisesti kyse on tuloverolain (1535/1992) 69 §:n mukaisesta työnantajan järjestämästä terveydenhuollosta.

Kolme tapaa tarjota

Terapiaa henkilöstöetuna voi tarjota kolmella tavalla. Yksinkertaisin tapa on sopia henkilöstöedun tarjoamisesta suoraan terapiayrittäjän kanssa.

Terapia voi olla myös osa työterveyshuoltoa, jolloin työnantaja määrittää, mitä terapiamuotoja työnantajan kustantaa, ja työterveyshuolto tuottaa ne.

Jos työntekijät käyttävät terapiapalveluita osana työterveyshuoltoa, työnantaja voi hakea asioinneista korvausta Kelalta. Kelan korvaama työterveyshuolto pitää hankkia yhdeltä ja samalta taholta. Työntekijä tai -antaja eivät voi vaikuttaa siihen, keneltä terapiaa saadaan.

Terapiaedun voi järjestää myös kohdennetulla maksuvälineellä, kuten Smartum, Edenred tai E-Passi ja vastaavat. Tällöin fysioterapiasta on sovittu työterveyttä koskevassa ohjesäännössä, työnantaja on määritellyt paikat, joissa kohdennettua maksuvälinettä voi käyttää ja työnantaja on antanut työntekijälle lähetteen, jossa työnantajan kustantamien palveluiden sisältö on määritelty.

Työnantajan tulee määritellä tarjoamansa terveydenhuollon laajuus kirjallisesti etukäteen. Laajuus tarkoittaa käytännössä, mitä terveydenhoitopalvelua, miltä palveluntarjoajalta ja enimmillään kuinka paljon niitä voi käyttää, esimerkiksi 5 -10 käyntiä vuodessa. Verovapaudelle sinänsä ei ole euromääräistä ylärajaa.

Laadi suunnitelma

Verovapaaksi katsottavien terveydenhuoltopalveluiden tulee perustua joko työnantajan laatimaan kirjalliseen terveydenhoito-ohjesääntöön, työ- tai virkaehtosopimuksiin tai edellisiä vastaaviin asiakirjoihin, esimerkiksi työpaikkaterveydenhuollon toimintasuunnitelma, joissa järjestelyjen tai korvattavien terveydenhuoltopalvelujen taso ja laajuus on määritelty.

Asiakirjan muoto on vapaa. Jos edun sisältöä ja laajuutta ei ole määritelty etukäteen mihinkään todennettavissa olevaan asiakirjaan, työntekijälle tarjotusta edusta maksetaan myös palkan sivukulut. Näin käy esimerkiksi silloin, kun työntekijä asioi oma-aloitteisesti terveyspalveluissa ja toimittaa jälkikäteen tositteet työnantajalle.

Edun verovapauteen ei vaikuta se, laskuttaako lääkäri suoraan työnantajaa vai maksaako työntekijä laskun itse ja perii kulut työnantajalta.

Askeleet edun käyttöön ottamiseen:

1. Tutustu eri palveluihin, ja päätä, mitä tarjoat henkilöstöllesi

2. Kysy valitsemaltasi palveluntarjoajalta tarjousta suorasta sopimuksesta henkilöstöllesi (vähemmän välikäsiä)

3. Päätä, järjestätkö edun a) suoralla sopimuksella, b) kohdennetulla maksuvälineellä, Smartum, Edenred tai E-Passi ja vastaavat, vai c) työterveydenhuoltosi kautta

4. Laadi tarvittava asiakirja henkilöstölle, esimerkiksi työpaikkaterveydenhuollon toimintasuunnitelma

5. Kerro edusta henkilöstöllesi, ja kannusta edun käyttöön

Elina Hakola