30.1.2020 klo 11:28
Uutinen

Tettiläinen ei työtä pelkää

Tet-jaksoja on yläasteella tarjolla useita kertoja. Tet, eli työelämään tutustuminen, on nuorille tärkeä osa peruskoulun opetusta. Jaksolla opitaan työelämässä tarvittavia taitoja. Parhaimmillaan jaksot antavat apua tulevan ammatin valinnassa.

Parolan Yhteiskoulussa 7.-luokkalaiset pääsevät kolmeksi päiväksi tet-harjoitteluun. Kahdeksannella luokalla tutustumisjakson kesto on viisi päivää. Peruskoulua päättävillä 9.-luokkalaisilla on kaksi viikon tutustumisjaksoa. Nuorella on siten mahdollisuus hankkia arvokkaita työelämäkokemuksia neljältä eri työpaikalta yläkoulun aikana.

– Hain ensin käräjäoikeuteen ja Ylelle. Valitsin kuitenkin Hämeen Sanomat, koska minua kiinnostaa journalismi, parolan koulun yhdeksäsluokkalainen Eetu Hakulinen kertoo.

Hänen mielestä hyvän tet-paikan löytäminen on tärkeää. Hyvän harjoittelupaikan tunnusmerkkejä on, että mielekästä työtä riittää ja harjoittelija otetaan mukaan työyhteisöön.

Parolan yhteiskoulun opinto-ohjaaja Juha Tapion mielestä työelämään tutustuminen on elintärkeä osa peruskoulun opinto-ohjausta

– Tärkeää tet-harjoittelussa on myös se, että nuori näkee tet-paikalla parhaimmillaan monen eri ammatin osaajia, mikä voi antaa nuorelle innostavia virikkeitä ja jopa ideoita ammatinvalintaa varten, kertoo Tapio.

teksti:

Jutun on kirjoittanut Parolan Yhteiskoulun 9. luokkalainen Robin Karvonen tet-jaksolla Hämeen Yrittäjissä.

kuvateksti:

Parolan Yhteiskoulun 9. luokkalainen Robin Karvonen oli tutustumassa tiedottajan työhön Hämeen Yrittäjien toimistolla. Hänen mukaansa tutustumisesta tekee mielekkään oikeat työtehtävät ja riittävä opastus.