6.3.2017 klo 15:42
Uutinen

Tiedätkö mihin vaalimainoksia saa laittaa?

Vaalimainoksia ilmestyi teiden varsille jo viime viikonloppuna ­– vaikka ei saisi. Ja mihin tahansa teiden varsille niitä ei saa laittaa. Mitä määräyksiä löytyy Liikenneviraston uudesta vaalimainosoppaasta?

Liikennevirastolta ilmestyi 17. helmikuuta uusi ohje, jossa kerrotaan vaalimainosten sijoittamisesta teiden varsille.

Oppaassa kerrotaan esimerkiksi, että vaalimainosten sijoittamisesta ei tarvitse ilmoittaa tieviranomaisille. Miten tahansa ja milloin tahansa ilmoituksia ei saa laittaa.

Tiealueella oleva vaalimainos esimerkiksi saa olla maksimissaan kansainvälistä julistekokoa eli 80 x 120 cm. Vaalimainoksissa ei saa käyttää valoja, heijastavia materiaaleja eikä loistevärejä. Vaalimainokset eivät saa tien varrella olla muodoltaan, väriltään tai muutoin sellaisia, että ne saatetaan käsittää liikenne- tai tiemerkiksi.

Vaalimainoksia saa laittaa esimerkiksi jalankulkuväylien ja pyöräteiden varsiin sekä tieosuuksille, joilla ei ole liittymiä. Vaalimainoksen tienpuoleinen reuna pitää olla vähintään 1 metrin etäisyydellä pientareen ulkoreunasta.

Vaalimainoksia ei saa sijoittaa moottori- ja moottoriliikenneteiden varteen tai pääkaupunkiseudulla Kehä I, II ja III:n varteen. Vaalimainoksia ei saa myöskään laittaa liikennemerkkeihin, muihin liikenteen ohjauslaitteisiin tai tiekaiteisiin, ajoratojen välisille erotuskaistoille tai liikennekorokkeisiin ja silloille.

Vaalimainos voidaan poistaa maantien varresta, mikäli se on pystytetty Liikenneviraston ohjeiden vastaisesti tai se aiheuttaa vaaraa liikenteelle.

Tarkemmat tiedot vaalimainosten sijoittamisen rajoituksista löytyvät Liikenneviraston ohjeesta.

toimitus@yrittajat.fi