Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

Heta Vihervirta-Vuontelo
24.4.2024 klo 14:49
Uutinen

Tiedote: Kymen Yrittäjien talous vuosilta 2022 ja 2023 käyty läpi

Suomen Yrittäjien tekemä selvitys Kymen Yrittäjien taloudenpidosta on valmistunut.

– Yleisesti voidaan todeta, että yhdistyksen varoja on hoidettu leväperäisesti ja yhdistyksen operatiivinen toiminta on ollut tappiollista vuosina 2022 ja 2023. Selvityksen tulos oli odotetunlainen, jotain tällaista osasin odottaa. Kymen Yrittäjille on annettu lista tehtävistä asioista ja se työ on laitettu jo käyntiin heti maaliskuun alussa kun aloitin tehtävässäni. Aluejärjestön hallinnon prosessit ja käytännöt käydään läpi ja tehdään tarvittavat korjausliikkeet, kertoo Kymen Yrittäjien aluejohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo.

Selvityksestä on lähetetty tiedote medialle, saman tiedotteen pääsee lukemaan alempaa. – Yksityiskohtia ei lähdetä tämän enempää avaamaan. On ehdottoman tärkeää selvittää asiat ja laittaa asiat kuntoon, vain sitä kautta luottamus palautuu ja päästään keskittymään yrittäjille tärkeiden asioiden hoitamiseen, Vihervirta-Vuontelo summaa.

TIEDOTE 19.4.2024
Kymen Yrittäjien talous vuosilta 2022 ja 2023 käyty läpi

Suomen Yrittäjät on käynyt Kymen Yrittäjien hallituksen pyynnöstä aluejärjestön taloudenpitoa läpi. Tarkasteluun sisällytettiin Kymen Yrittäjät ry:n vuoden 2022 kirjanpito ja palkat sekä vuoden 2023 palkat ja alustava kirjanpito.

Tarkastelussa käytiin läpi kulukokonaisuuksia, isoimmat erät ja satunnaiseriä. Selvitykseen ei sisältynyt hallinnon pöytäkirjojen tai sopimusten läpikäynti muuta kuin satunnaisesti.

Tarkastelussa selvisi, että tarjoilu- ja kokouskulujen sekä matkakulujen tositteista puuttuu liitteitä ja selvityksiä. Ei ole kuitenkaan syytä epäillä, että matkat eivät liittyisi Kymen Yrittäjien tehtävien hoitamiseen.

Selvityksen aikana nousi esiin, että päätösten dokumentoinnin ja pöytäkirjojen osalta ei ole noudatettu hyvää hallintotapaa. Myös sopimuksissa on ollut puutteita, ja niitä ei ole systemaattisesti arkistoitu.

Selvityksen perusteella vaikuttaa siltä, että kaikista hallituksen jäsenien yrityksiltä tehdyistä hankinnoista ei löydy asianmukaisia päätöksiä ja perusteita.

Yleisesti voidaan todeta, että yhdistyksen varoja on hoidettu leväperäisesti, ja yhdistyksen operatiivinen toiminta on ollut tappiollista vuosina 2022 ja 2023.

Yhdistykselle on selvityksen perusteella annettu lista suositelluista toimenpiteistä. Toimenpide-ehdotukset kannustavat hyvän hallintotavan mukaisen käytäntöjen käyttöönottoon ja keskittymistä hyvään taloudenpitoon.

Tarvetta erityistilintarkastukselle ei nähdä.

Kymen Yrittäjien hallitus päätti lähteä toteuttamaan esitettyjä toimenpiteitä taloudenpidon parantamiseksi.

Lisätiedot:
Heta Vihervirta-Vuontelo, Kymen Yrittäjien aluejohtaja ja Päijät-Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja, puh. 0400 854 995
Riikka Järvenpää, Suomen Yrittäjien hallintojohtaja, puh. 040 500 9374