29.3.2018 klo 07:02
Uutinen

Tiina Starcke teki työsopimuksen miehensä firmaan, työttömyyskassa luokitteli täysipäiväiseksi yrittäjäksi: ”Laki on käsittämätön”

Tiina Starcke ei voi ymmärtää nykyistä lakia, joka luokittelee perheenjäsenen yrityksessä työskentelevän henkilön täysipäiväiseksi yrittäjäksi.

Tiina Starcke irtisanottiin vuoden 2016 syksyllä. Hän ei kuitenkaan halunnut jäädä ansiosidonnaiselle päivärahalle. Viime vuoden syksynä hänen miehensä yrityksessä tarvittiin toimistoapulaista, mutta vain osa-aikaisesti.

Starcke oli jo saanut TE-toimistolta vihreää valoa työlle miehensä osaksi omistamassa yrityksessä Eurassa. Hän sai firmasta osa-aikaista toimistotyötä. Työstä maksetun korvauksen lisäksi hänelle olisi maksettu soviteltua ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa.

– Ajattelin, että työnteko on se mikä pitää ihmisen selväjärkisenä. TE-keskuksen kanssa kävimme tilannetta läpi ja toimitettuani paperit sieltä tuli päätös, ettei työllistymiselle ole mitään estettä.

Tässä vaiheessa Starckella ei ollut aavistustakaan siitä, että hänet voitaisiin luokitella täysipäiväiseksi yrittäjäksi. Starcke ei omista yhtäkään miehensä yrityksen osaketta eikä hänellä ole päätösvaltaa yhtiössä.

– Ihmettelin, kun työttömyyskassasta ei tullut päätöstä mukautetun ansiosidonnaisen maksusta. Sieltä pyydettiin täyttämään sähköinen lomake. Täytettyäni sen tuli pian päätös, että hakemukseni on hylätty koska työ- ja elin keinotoimiston antaman lausunnon mukaan työllistyn päätoimisesti yrittäjänä.

– Se tuntui järkyttävältä. Samassa lausunnossa oli se viesti, että mukautetun päivärahan maksu lopetetaan eikä minulla näin ollen ole enää työttömyysturvaa. Se oli todellinen sokki. En todellakaan koe olevani yrittäjä. Teen töitä ja yritän samaan aikaan katsoa, mistä löytäisin työkokemustani vastaavaa työtä.

Starcke on valittanut päätöksestä ja riitauttanut myös päivärahojen takaisinperinnän.

”TE-toimistolla voi olla vahingonkorvausvastuu”

Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikön Harri Hellsténin mukaan nykylainsäädännössä on merkittäviä ongelmia liittyen yrittäjän puolison työttömyysturvaan.

Suomen Yrittäjät esittää hallituksen kuluvan kevään kehysriiheen, että yrittäjän käsite tulee muuttaa työttömyysturvassa vastaamaan yrittäjän eläkelain määritelmää. Ongelma koskee vähintään noin 22000 yrittäjän ei-omistavaa perheenjäsentä. Lisäksi lukuisat yrittäjät eivät tällä hetkellä uskalla rekrytoida työtöntä perheenjäsentään sosiaaliturvan menettämisen pelossa.

– Kun yrittäjä palkkaa yritykseensä kanssaan samassa taloudessa asuvan perheenjäsenensä, tätä henkilöä kohdellaan sekä työ-, vero- että sosiaalivakuutuslainsäädännössä työntekijänä muutoin paitsi työttömyysturvan osalta. Kun perheenjäsenen työskentely yrityksessä päättyy, tarkastellaan tilannetta työttömyysturvaoikeuden osalta yrittäjiä koskevien säännösten mukaan. Tämä tulee usein kaikille asianosaisille yllätyksenä, Harri Hellstén kertoo.

Suomen Yrittäjät ajaa lakiin muutosta, jotta selvästi työntekijän roolissa oleva yrittäjän puoliso katsotaan työntekijäksi myös työttömyysturvassa. Nykytilanne on aiheuttanut yllättäviä ja ikäviä ongelmia.

– Käytännössä yrittäjän perheenjäseneltä joko evätään ansiosidonnainen työttömyysetuus, koska hän työntekijä-olettaman vuoksi on vakuuttanut itsensä palkansaajakassassa tai häneltä evätään työttömyysetuus kokonaan, koska yritystoiminta yrittäjän toimesta jatkuu ja perheenjäsenen työskentely ei ole päättynyt työttömyysturvalaissa säädetyllä perusteella, Hellstén sanoo.

Vastaavassa tilanteessa olevia Hellstén kehottaa ottamaan yhteyttä Suomen Yrittäjien neuvontapalveluun.

– Autamme parhaamme mukaan tilanteen ratkaisemisessa. Parempi olisi toki huomata tilanne ennen kuin perheenjäsenen työskentely yrityksessä päättyy. ​Jos TE-toimiston virkailija on neuvonut asiakasta virheellisesti, siitä voi seurata vahingonkorvausvastuu, hän muistuttaa.

Yrittäjän perheenjäseneksi katsotaan puolison lisäksi yrittäjän lapset ja vanhemmat ja muut alenevassa ja ylenevässä polvessa olevat sukulaiset. Jos perheen lapsi on muuttanut pois kotoa, ei lainsäädäntöä sovelleta häneen.

Teksti ja video: Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi

Grafiikka: Anna Lantee


Liity Yrittäjiin!