Toiminnallinen tori keskellä kylää - hanke - 1
18.6.2024 klo 17:16
Uutinen

Toiminnallinen tori keskellä kylää- hanke

Ähtärin yrittäjät hallinnoi Toiminnallinen tori keskellä kylää -hanketta. Vuoden kestävän hankkeen avulla pyritään vastaamaan kuntalaisten toiveeseen saada torialue aktiivisempaan käyttöön. Lisäksi hankkeen tavoitteena on tukea ja aktivoida kolmannen sektorin toimijoita toteuttamaan yhteissuunnittelua ja -kehittämistä Yrittäjien kanssa niin, että kuntalaisten hyvinvointi lisääntyisi. Osallistamalla eri alan toimijoita rakennetaan tulevaisuuden yhteistyöverkostoja, joiden avulla pyritään parantamaan tarjottavia palveluita ja monipuolistamaan palvelutarjontaa. Lisäksi määrätietoisella ja koordinoidulla kehittämistyöllä tavoitellaan pitkäaikaista toiminnan jatkuvuutta. Hanke toteutetaan Ähtärin keskustassa Kultaisen korin torialueella.


Yhdessä suunnittelemalla ja tekemällä voidaan lisäksi tukea ja vahvistaa sukupolvien välillä tapahtuvaa kehittymistä ja mahdollisuuksia uudistaa yhdistysten ja järjestöjen toimintoja. Yhteisöllisen tekemisen myötä kasvatetaan yhteishenkeä ja luodaan uusia toimintamuotoja. Tavoitteena aktiivinen, laadukas, viihtyisä ja elinvoimainen kotiseutu.


Hankkeessa yhteiskehittämisen tuotoksena syntyy torialueen tapahtumia rytmittävä vuosikello ja toimintasuunnitelma prosessikaavioineen, jossa vastuut sekä tapahtumien suunnittelun että toteutuksen osalta on selkeästi jaettu. Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi päätetään jatkotoimenpiteistä ja koordinointivastuusta hankkeen jälkeiselle ajalle.

Hankekoordinaattorina toimii Leena Mäenpää, puh. 040 540 1730, maenpaa.leena@ahtari.fi