Mitä kuuluu_Seinäjoen Yrittäjät
8.12.2023 klo 11:31
Uutinen

Toiminnanjohtajan vuosikatsaus 2023

Hyvät yrittäjäjäsenet, yhteistyökumppanit ja laaja sidosryhmäverkostomme,

Alkuun haluan esittää yhdistyksen puolesta lämpimät kiitokset teille kaikille kuluneesta vuodesta 2023. Vuoden aikana olemme yhdessä tehneet ahkerasti töitä yrittäjyyden puolesta. Olemme toteuttaneet asioita, joiden avulla yrittäjyyden edellytykset ja yritysten toimintaympäristö ovat vahvistuneet entisestään.

Seinäjoella yrittäjät ovat vahva, yhtenäinen ja yhteisöllinen joukko. Tällä hetkellä yrittäjät elävät kuitenkin keskenään kovin erilaisissa tilanteissa. Osalle yrityksistä viime vuodet ovat tuoneet tullessaan mahdollisuuden kasvuun, toisille taas pitkän selviytymistaistelun. Jokaisen tarina on ainutlaatuinen. Yrittäjät ovat haasteidenkin keskellä kuitenkin osoittaneet sitkeyttä, muuntautumisen ketteryyttä, innovaatioita ja kykyä nähdä mahdollisuuksia haasteista huolimatta. Yrittäjyys on yhteiskuntamme voimakas moottori, joka vaikuttaa monipuolisesti niin talouteen, yhteisöihin kuin yksilöiden elämään.

Haluan jakaa muutamia yhdistyksemme toimintaa kuvaavia tehtäviä ja onnistumisia, jotka ovat olleet keskeisiä Seinäjoen yrittäjäyhdistyksessä vuoden 2023 aikana.

Yhdistyksemme on järjestänyt yhdessä kumppaneiden kanssa vuoden aikana 57 tapahtumaa yrittäjille. Tapahtumat tarjoavat jäsenistöllemme ainutlaatuisen tilaisuuden verkostoitua ja oppia uutta. Tapahtumissa vieraili vuoden aikana iloksemme yhteensä 1300 yrittäjää, mikä kertoo aktiivisesta yhteisöstä ja tarpeesta yhteisille foorumeille.

Tavoitteenamme on jatkossakin turvata yrittäjäjäsentemme kilpailukyky ja hyvinvointi. Tässä tavoitteessa avainasemassa on yhdistyksemme pääyhteistyökumppanit Pihlajalinna, Telia, Priima Yrityslaskenta, Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki, Ilkka, LähiTapiola, Härmän Liikenne sekä Oma Sp Stadion ja Into Seinäjoki. Ilman pääyhteistyökumppaneitamme toimintamme nykymuodossaan olisi mahdotonta järjestää.

Seinäjoen Yrittäjät ry:n talous on vakaalla pohjalla. Yhdistyksen toimintatuotot ovat kehittyneet positiivisesti. Tässä yksi merkittävä tekijä on yhdistyksemme omistaman Rukan Latulinna-mökin hurja 96% käyttöaste. Toimintakulut ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta, mutta niihin olimme osanneet varautua etukäteen, eivätkä ne aiheuta huolta. Seurantaa ja aktiivista talouden suunnittelua toki tarvitaan jatkossakin.

Yhdistyksemme on tarjonnut aktiivisesti neuvontaa ja apua yrittäjille arjen muuttuvissa tilanteissa. Erityisesti esille ovat nousseet haasteet osaavan työvoiman saatavuudesta, digitalisaation nopeasta kehityksestä sekä liiketoimintaan vaikuttavat lainsäädännön muutokset. Olemme saaneet vuoden aikana satoja puheluja yrittäjiltä. Kiitos niistä jokaisesta. Haluamme aidosti olla apuna yrittäjän arjessa ja vahva tukipilari jäsenistöllemme. Tähän lupaukseen sitoutuminen näkyy ilahduttavasti jäsenkyselymme tuloksissa. Kyselyyn vastanneista jäsenistämme 93% suosittelisi oman kokemuksensa mukaan Seinäjoen Yrittäjät ry:n jäsenyyttä myös yrittäjäkollegalleen.

Seinäjoen Yrittäjät ry:n muodostaa 1300 yrittäjää. Olemme iso ja vakuuttava joukko Seinäjoen kokoisessa kaupungissa. Iloitsemme myös lukuisista uusista jäsenistä, joita olemme saaneet porukkaamme mukaan kuluneen vuoden aikana. Uudet jäsenet tuovat mukanaan uusia näkökulmia sekä voimavaroja, mikä rikastuttaa yhdistyksemme toimintaa entisestään.

Tiivis yhteistyö kaupungin kanssa on ollut merkityksellisessä roolissa. Olemme vieneet yrittäjyyden kannalta olennaisia näkemyksiä kaupungin päätöksentekoon ja näin olleet osaltamme mukana kaupunkimme kehittämisessä. Saamamme lausuntopyynnöt ovat osoitus siitä, että yrittäjien näkemystä arvostetaan ja se halutaan kuulla.

Yhdistyksemme on ottanut mediassa rohkeasti kantaa kaupungin elinkeinoelämän sekä elinvoiman kehittymisen kannalta tärkeisiin asioihin. Tiedotusvälineissä esiintyminen on ollut meille tehokas tapa tuoda esiin näkökulmaamme ja vahvistaa yrittäjäyhdistyksen ääntä.

Viime kuukausina olemme ahkerasti suunnitelleet vuotta 2024. Haluamme monipuolistaa sekä vahvistaa toimintaamme entisestään. Jatkamme aktiivista vuoropuhelua jäsentemme kanssa ja etsimme ennakkoluulottomasti uusia tapoja tukea alueemme yrittäjiä muuttuvassa toimintaympäristössä. Vuoden 2024 alussa alkavan kolmivuotisen strategiakauden päämäärä tiivistyy ytimekkäästi tavoitteeseen ”Yrittäjille parempi Seinäjoki”. Sitä kohti siis.

Yrittäjyys on huomisen luomista, riskien ottamista, tulevaisuuteen luottamista, tahtoa unelmien toteuttamiseen sekä uskoa omiin taitoihin ja kykyihin.

Kiitos yhdistyksen puolesta kuluneesta vuodesta sekä yhteistyöstä ja sitoutumisesta yrittäjien asioiden eteenpäin viemiseen. Työmme yrittäjyyden puolesta jatkuu innokkain mielin ja toimeliain suunnitelmin myös vuonna 2024.

Kaisa Metsänranta
Toiminnanjohtaja