24.5.2022 klo 17:50
Uutinen

Toukokuun uutisia

Strategiapapereista tekoihin

Mikkelin kaupunkistrategia vuosille 2022–2025 on saatu maaliin yli puolen vuoden puristuksen jälkeen. Uuden valtuuston ohjaaman prosessin kesto kertoo osaltaan kaupunkistrategiaan laatimiseen liittyvistä haasteista ja vertaaminen esimerkiksi jonkun yrityksen strategiaprosessiin on vaikeaa. Suurin syy on kaupungissa itsessään. Keskiössä on kaupungin toimintojen monimuotoisuus ja kuntalaissa sille määrätyt yhteisillä verorahoilla maksettavat tehtävät. Oman mausteensa prosessiin tuo myös demokraattinen päätöksenteko sekä se, että usean sidosryhmän, kuten esimerkiksi yrittäjien, toivotaan osallistuvan strategian laadintaan ja toisaalta useat sidosryhmät myös toivovat pääsevänsä osallistumaan. Nämä seikat yhdessä tahtovat tylsyttämään terävimmän strategisen kärjen ja lähtökohdat huomioiden tuloksena voi pahimmillaan olla lupauksia kaikille kaikesta, mutta parhaimmillaan suuresta joukosta erilaisia toiveita tehtyjä vaikuttavia valintoja yhteisen hyvän saavuttamiseksi.

Tässä vaiheessa voidaankin arvioida, miten onnistuimme tällä kerralla. Kesällä 2021 valittu uusi kaupunginvaltuusto asetti tavoitteeksi kaupunkistrategian ja sitä täydentävien strategisten ohjelmien tiivistämistä verrattuna aiempaan valtuustokauteen. Mielestäni tämä tavoite saavutettiin hyvin kaupunkistrategian ja erityisesti sen valtuustotason mittareiden asetannan osalta. Lisäksi ohjelmatyössä saimme puristettua edellisen kauden kolme ohjelmaa kahdeksi strategiseksi toimenpideohjelmaksi eli Elinvoimaohjemaksi ja Hyvän elämän ohjelmaksi.

Merkittävä muutos edelliseen valtuustokauteen verrattuna ohjelmien osalta oli niiden nimeäminen toimenpideohjelmiksi sekä niiden sisältö, jonka osalta valmisteluohjeena oli pilvilinnojen maalailun sijaan kuvata hyvinkin konkreettista tekemistä seuraavalle kahdelle vuodelle, jonka jälkeen asetetaan uudet tavoitteet loppukaudelle eli seuraavalle kahdelle vuodelle. Pääsyynä tähän ratkaisuun oli yhtäaikaisesti ohjelmatyön kanssa vuoden alussa kaupungilla käynnistynyt Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman (PATU) laadinta. Ko. ohjelmassa haettavien sopeutus- ja säästötoimien vastapainoksi strategisilla toimenpideohjelmilla haettiin nopeita, erityisesti kaupungin elinvoimaan ja sen kasvuun vaikuttavia toimenpiteitä. Lähestymistapa on uusi ja tältäkin osin mielestäni onnistuttiin hyvin ja laajasta, myös sidosryhmien tuottamasta aineistosta saatiin puristettua uskottava ja toteuttamiskelpoinen paketti molempien ohjelmien osalta.

Työntäyteisen kevään aikana sidosryhmäyhteistyölle olisi suonut enemmän aikaa, mutta esimerkiksi yrittäjien suuntaan vuoropuhelua käytiin useaan otteeseen. Yrittäjille tärkeät asiat nousivat esille mm. yrittäjien ja kaupungin säännöllisissä tapaamisissa, eri työryhmien tapaamisissa, joissa yrittäjäjärjestöillä on edustus sekä Mikkelin yrittäjien hallituksen kokouksessa, jossa olin loppuvuodesta kertomassa strategiatyöstä. Lisäksi alueen isoimpien yritysten johdolle järjestettiin kaksi strategiatilaisuutta, jossa keskustelua käytiin kaupunginjohtajan vetämänä. Tässä yhteydessä käytiin erityinen keskustelu kaupunginjohtajan lanseeraamasta ja muutenkin keskustelua herättäneestä elinvoimaohjelman tavoitteesta, joka on ”2500 uutta työpaikkaa”.  Paikalla olleet yritysjohtajat totesivat yksimielisesti tavoitteen olevan realistinen ja nopea kyselykierros osallistujien kesken osoitti, että jo nyt ko. yrityksissä oli auki satoja työpaikkoja, jotka voitaisiin täyttää, jos vain tekijöitä löytyisi. Tuo 2500 työpaikkaa on muuten se lisätarve, jolla nykyisenkaltainen kaupungin kustannusrakenne voitaisiin pitää yllä.

Yrittäjien suunnalta ja aloitteesta onkin tullut useita kirjauksia kaupungin strategiaan. Yhtenä strategisena päämääränä on Osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli. Elinvoimaohjelmassa yhtenä strategisena tavoitteena on Yrittäjien Mikkeli ja sen alla konkreettista tekemistä mm. yritysvaikutusten arviointiin ja kaupungin hankintoihin liittyen.

Kaupunkistrategiaan ja sen toteutukseen latautuu paljon toiveita kaupungin suuntaan. Strategian toteuttamisen osalta tie on kuitenkin kaksisuuntainen ja myös muilla toimijoilla on oma vastuunsa tavoitteiden saavuttamisessa. Itse olen haastanut tässä yhteydessä sidosryhmiä antamaan oman ”strategisen palvelulupauksen”. Mikkelin yrittäjien hallituksen kanssa käydyssä keskustelussa yrittäjien lupaus oli osallistua yhteisiin tilaisuuksiin sekä ylläpitää rakentavaa ja mutkatonta yhteydenpitoa kaupungin ja muiden toimijoiden suuntaan. Lisäksi tervehdin ilolla yrittäjien ja alueen oppilaitosten yhteistyötä mm. oppilaiden TET-jaksojen suorittamiseen liittyen.  Näistä eri toimijoiden lupauksista koostuu valtavasti vaikuttavaa ja kaupungin strategiaa toteuttavaa tekemistä. Vuosien päästä voimme sitten palata astialle ja arvioida, miten nyt valmistunut strategia saatiin toteutumaan ja kuinka vaikuttavia yhteiset tekomme olivat. Ensin on kuitenkin niiden tekojen aika. Yhdessä.

Aki Kauranen
strategia- ja kehityspäällikkö
Mikkelin kaupunki

Strategiaan liittyvät päätökset on tehty valtuustossa 13.12.2022 § 186 (kaupunkistrategia) ja 25.4.2022 § 52 (strategiset toimenpideohjelmat) ja ne löytyvät liitteineen kaupungin nettisivuilta kohdasta ”Päätöksenteko => Esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja kuulutukset”.

Huomioitavaa

Vielä ehdit ilmoittautua Mikkelin Yrittäjien ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n yhteisille aamukahveille 2.6. torikahvila Marskiin klo 8.00 -9.30. Keskustelun pohjustaa Miksein toimitusjohtaja Timo Paakki. Ilmoittaudu tästä.

Olethan ilmoittanut muuttuneet yhteystietosi Yrittäjille? Voimassa olevan sähköpostiosoitteen voit lähettää sihteeri.mikkeli@yrittajat.fi tai mikkelin@yrittajat.fi ja näin varmistat uutiskirjeiden tulon perille