29.4.2021 klo 12:10
Uutinen

Tukea yritysten omistajanvaihdosten edistämiseksi

Kainuussa toimii noin 3000 yritystä. Väestön ikärakenteen muutoksesta johtuen, tarve yritysten omistajanvaihdoksille on kasvanut ja kasvaa tulevina vuosina nopeasti. Kainuussa arvioidaan omistajanvaihdostilanteeseen tulevan seuraavan kymmenen vuoden aikana 1500 yritystä. Käynnissä on Yritysten JATKUMO -hanke omistajanvaihdosten edistämiseksi.

Kainuun Yrittäjät hallinnoi ja toteuttaa omistajanvaihdoksiin keskittyvää Yritysten JATKUMO -hanketta ajalla 1.9.2020 – 31.7.2022. Kilpailutuksen kautta valittu asiantuntijaverkosto on asiakkaiden käytettävissä omistajanvaihdosprosessien edistämisessä. Asiantuntijaverkoston osaaminen kattaa yrityksen arvonmäärityksen, sopimusten laatimisen, erilaisten kannattavuuslaskelmien tekemisen, yritysrahoituksen sekä verotuksen. Hankkeen asiakaskunta muodostuu yritysten myyjistä sekä potentiaalisista ostajista. Kahdeksan toimintakuukauden aikana hankkeella on ollut yli 60 asiakasta.

Monia väyliä omistajanvaihdokseen

”Jatkajan löytyessä perheen sisältä, yrityksen omistajanvaihdosprosessi hoituu luontevasti. On myös mahdollista, että yrityksen toimintatavat tuntevissa työntekijöissä voi olla halukkuutta ja potentiaalia ostaa yritystoiminta. Potentiaalisia ostajia voivat olla myös yrityksen muut osakkaat”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Kari Sirviö.

Yrityksen omistajanvaihdos voi tulla kyseeseen useissa erilaisissa tilanteissa. Myytävän yrityksen kilpailijalla voi olla halukkuutta vahvistaa markkinaosuuttaan yrityskaupan kautta, jolloin kilpailijasta voi tulla ostaja. Toisaalta mikä tahansa toimiva yritys voi yritysoston kautta laajentaa tuote- tai palvelutarjontaansa tai toiminta-aluettaan. Prosessi voi myös edetä myymällä yritys osina tai omaisuuserinä, ja samalla liiketoiminta ajetaan alas. Yrittäjyydestä kiinnostuneelle kokonaisen yrityksen tai yrityksen osan ostaminen antaa mahdollisuuden päästä käsiksi jo olemassa olevaan liiketoimintaan.

Yritysten JATKUMO -hakkeen projektipäällikkö Kari Sirviö (eMBA, insinööri) on työskennellyt urallaan yrityskehittämisen sekä yrityksen muutostilanteisiin liittyvien prosessien parissa. Hän on toiminut myös itse yrittäjänä. Kari voi kokemukseensa pohjaten ja asiantuntijaverkostoa hyödyntäen tukea ja ohjata asiakkaita erilaisissa omistajanvaihdostilanteissa.

Hankkeessa on toteutettu Kajaanin ammattikorkeakoulun Ideasta bisnekseksi -hankkeen kanssa kahdeksanosainen webinaarisarjan. Omistajanvaihdoksen eri osa-alueisiin pureutuvan webinaarisarjan tallenteet ovat katsottavissa täältä >>.

Otathan yhteyttä:

Kari Sirviö, projektipäällikkö
p. 044 728 7101
kari.sirvio@yrittajat.fi