16.12.2020 klo 11:27
Uutinen

Tule meille projektiassistentiksi!

Yritysten Jatkumo -hankkeeseen ajalle 1.2.2021 – 31.1.2022.

Tule meille projektiassistentiksi

osa- ja määräaikaiseen työsuhteeseen (12 kuukautta, 50%:n työajalla) Yritysten Jatkumo -hankkeeseen.

Kainuun Yrittäjät on Suomen Yrittäjien aluejärjestö ja se toimii koko Kainuun alueella pienten ja keskisuurten yritysten edunvalvojana. Paikallisyhdistysten kautta meillä on yli tuhat jäsenyritystä. Toimistomme sijaitsee Kajaanin keskustassa.

Kainuun Yrittäjät hallinnoi ja toteuttaa Kainuun alueella Yritysten Jatkumo -hanketta. Hanke alkoi 1.9.2020 ja se päättyy 31.7.2022. Hankkeen rahoittajia ovat Kainuun Liitto/Siltasopimus-rahoitus, Kainuun kunnat sekä Kainuun Yrittäjät.

Hankkeen yhtenä osa-alueena on Kainuun yrityspalvelutoimijoiden verkoston yhteistyön kehittäminen sekä yrityspalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen. Yhteistyön tavoitteena on luoda pysyvä ja kehittyvä yhteistyökonsepti, jolla vahvistetaan Kainuun maakunnan vetovoimaisuutta yritysten, yrittäjien ja investorien näkökulmasta.

Projektiassistentin tehtävänä on yhteistyössä projektipäällikön kanssa hoitaa projektin hallintoa, raportointia sekä viestintää. Lisäksi projektiassistentti kehittää, valmistelee ja toteuttaa yrityspalveluverkoston toimijoiden kanssa yrityspalvelukokonaisuuden brändiä ja siihen liittyviä markkinoinnin ja viestinnän sovelluksia.

Odotamme projektiassistentilta itsenäistä työotetta ja organisointikykyä. Tehtävään valittavalla on aikaisempaa kokemusta viestinnästä ja markkinoinnista sekä näissä tehtävissä tarvittavien digitaalisten työkalujen hyödyntämisestä. Työ vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja sekä suullisen ja kirjallisen ilmaisun sujuvuutta. Toivomme projektihallinnon tuntemusta ja edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa.

Pyydämme lähettämään hakemuksen ja CV:n palkkatoivomuksineen sähköpostiin anu.tervonen@yrittajat.fi
6.1.2021 klo 15 mennessä.

Lisätietoja sähköpostitse:
toimitusjohtaja Anu Tervonen, anu.tervonen@yrittajat.fi
projektipäällikkö Kari Sirviö, kari.sirvio@yrittajat.fi