18.10.2021 klo 10:01
Uutinen

Tulkkauspalveluiden kilpailutus uusittava

Tulkkauspalvelujen tarve julkisissa palveluissa on kasvanut viime vuosien aikana räjähdysmäisesti. Vantaan kaupunki perusti tätä varten osakeyhtiön, A-tulkkauksen. Kaupungit ovat voineet kiertää hankintalain tarkoitusta ostamalla palveluja omistamiltaan ja hallinnoimiltaan yhtiöiltä eli sidosyhtiöiltä, ohi markkinoiden kilpailuttamatta niitä.

Vantaan ja Helsingin Yrittäjät vaativat, että tulkkauspalveluiden kilpailutus uusitaan ja toteutetaan hankintalain tarkoituksen mukaisesti.

A-tulkkauksen omistajia ovat olleet myös Helsingin, Espoon ja Keravan kaupungit sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS). Jokaisella oli yksi osake yhtiöstä sekä hallituspaikka. Näin lain määrittelemä sidosyhtiöasema saatiin täytettyä.

A-tulkkaus päätettiin vuosi sitten yksityistää ja myydä. Myyntiä perusteltiin sillä, että digiajan tuomia vaatimuksia ei enää pystytä täyttämään. Yrittäjäjärjestöt pitävät julkisten osakeyhtiöiden yksityistämistä palveluiden kehittämiseksi hyvänä asiana. Yksityistäminen pitää kuitenkin toteuttaa markkinatilanne ja lainsäädäntö huomioiden.

Yksi kaupan toteutumisen ehdoista oli määräaikainen suorahankintasopimus entisten omistajaorganisaatioiden kanssa. Markkinaoikeus kielsi päätöksessään kesäkuun lopulla sopimuksen toteuttamisen suorahankintaehdon lainvastaisuuden takia.

Tämän jälkeen Vantaan kaupunki aloitti A-tulkkauksen omistajayhtiöiden tulkkauspalveluiden kilpailutuksen valmistelun. Tarjouspyyntö julkaistiin syyskuun lopussa. Kilpailutuksen ehdot on asetettu sellaisiksi, että pk-yrityksillä ei ole mahdollisuutta osallistua siihen. Myös erikoisryhmille palveluja tarjoavat, kuten vammaisten tulkkaus- ja viittomakielipalveluja tarjoavat yritykset, jäävät ehtojen ulkopuolelle. Ainoastaan kaikkein suurimmat tulkkausalan yritykset voivat osallistua kilpailutukseen.

Espoon kaupunki on kilpailuttanut omat tulkkauspalvelunsa asianmukaisesti ja hankintalain hengen mukaisesti huolimatta omistamastaan osuudesta sidosyhtiössä. Espoo ei osallistu myöskään yhteishankintaan.

Edellytämme, että tulkkauspalveluiden kilpailutus vedetään takaisin ja tehdään uudestaan siten, että myös pk-yritykset voisivat siihen osallistua. Tulkkauspalveluita tarjoavia yrityksiä, jotka haluaisivat tarjota, on markkinoilla useita.

Hankintalain tarkoitus on tehostaa julkisten varojen käyttöä ja turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota palveluita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. Kaupunkien on annettava yrityksille tasapuoliset ja syrjimättömät mahdollisuudet osallistua kilpailutuksiin, mikä on myös veronmaksajien kokonaisedun mukaista.

Lisätiedot:

Pääkaupunkiseudun hankinta-asiamies Pentti Komssi, p. 044 343 2045, pentti.komssi @ yrittajat.fi
Toimitusjohtaja Esa Mänttäri, Vantaan Yrittäjät, p. 0400 557 411, esa.manttari @ yrittajat.fi
Toimitusjohtaja Tiina Oksala, Helsingin Yrittäjät, p. 040 548 1104, tiina.oksala @ yrittajat.fi