24.10.2018 klo 08:14
Uutinen

Tulorekisteriin valmistautuminen etenee nyt seuraavaan vaiheeseen

Marraskuun alusta lähtien teknistä rajapintaa käyttävien yritysten tulee tehdä hakemus tulorekisterin teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi.

Hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi voi tehdä 1.11.2018 – 14.12.2018 välisenä aikana. tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Hakemus käynnistää varmennetilauksen.

Tulorekisterissä on käytössä kaksi rajaustarkennetta valtuuksien rajaamiseen: aliorganisaation tunniste ja asiakastunnus.

Rajaustarkenteita käytetään tulorekisterin valtuuskoodeille palkkatietojen ilmoittaminen ja palkkatietojen katselu.

Varmennetilauksen perusteella organisaation nimeämä tekninen yhteyshenkilö saa siirtotunnukset, joiden avulla varmennepyyntö voidaan tehdä.

Tulorekisterissä on käytössä kaksi rajaustarkennetta valtuuksien rajaamiseen: aliorganisaation tunniste ja asiakastunnus. Rajaustarkenteilla yritys voi rajoittaa tietojen näkyvyyttä tulorekisterissä.
Rajaustarkenteita käytetään tulorekisterin valtuuskoodeille palkkatietojen ilmoittaminen ja palkkatietojen katselu.

Valtuuttaminen sähköisen asiointipalvelun käyttöön

Jos joku muu ilmoittaa tietoja tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa, esimerkiksi tilitoimisto, yrityksen on valtuutettava toinen henkilö tai yritys toimimaan tulorekisterissä.

Valtuuttaminen tehdään palvelussa Suomi.fi-valtuudet tai Katso-palvelussa. Tulorekisterissä on käytössä omat valtuuskoodit Palkkatietojen ilmoittaminen ja Palkkatietojen katselu. Valtuuttaminen tulorekisteriin kannattaa tehdä nyt, ennen vuodenvaihteen kiireitä. Samalla kannattaa hoitaa myös muut valtuuttamisasiat, esimerkiksi veroasioiden hoitoon tarvittavat valtuudet.

Palkkatietojen ilmoittaminen -valtuudella voi ylläpitää valtuuttajan perustietoja ja palkkatietoilmoituksia, toimittaa valtuuttajan tuottamia palkkatietoilmoituksia, tilata valtuuttajaa koskevia raportteja sekä lähettää viestejä.

Palkkatietojen katselu -valtuudella ei voi ilmoittaa palkkatietoja, mutta voi katsella valtuuttajan perustietoja, valtuuttajan tuottamia palkkatietoilmoituksia, valtuuttajaa koskevia raportteja, valtuuttajan lähettämiä ja saamia viestejä sekä valtuuttajan arkistoituja asiakirjoja.

Tulorekisterissä on käytössä kaksi rajaustarkennetta valtuuksien rajaamiseen: aliorganisaation tunniste ja asiakastunnus. Rajaustarkenteilla yritys voi rajoittaa tietojen näkyvyyttä tulorekisterissä.
Rajaustarkenteita käytetään tulorekisterin valtuuskoodeille palkkatietojen ilmoittaminen ja palkkatietojen katselu.

Tulorekisteri käyttöön 2019

Tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019. Tulorekisteriin ilmoitetaan maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset ilmoitetaan tulorekisteriin.

Palkkatietojen erillisestä vuosi-ilmoittamisesta luovutaan ja työnantajat ilmoittavat palkkatiedot yhteen keskitettyyn tulorekisteriin eri viranomaisten tarpeita varten. Viimeiset vuosi-ilmoitukset annetaan vielä nykymenettelyllä vuodelta 2018 jokaiselle viranomaiselle erikseen.

Tulorekisteri vaatii palkkajärjestelmän muutoksia ja muutokset tulee tehdä vuoden 2018 aikana. Onkin hyvä varmistaa palkkajärjestelmän toimittajalta, että tarvittavat päivitykset tehdään palkkajärjestelmään ajoissa. Erityisesti yritysten, jotka hoitavat itse palkanlaskennan ja palkkatiedon ilmoittamisen, sekä tilitoimistojen ja muiden palkkahallinnon ulkoistuskumppaneiden on syytä valmistautua hyvissä ajoin tulorekisterin tuloon.

Palkkatietojen ilmoittaminen automatisoituu ja nopeutuu

Tulorekisteri mahdollistaa palkkatietojen ilmoittamisen automatisoinnin.

Jatkossa tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin, josta tiedot välitetään eri käyttäjille. Palkkatiedon moninkertainen raportointivelvollisuus poistuu. Samoin poistuvat keskeisimmät palkkojen vuosi-ilmoitukset Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, Työttömyysvakuutusrahastolle ja työtapaturmavakuuttajille.

Reaaliaikaisuuden myötä palkkatietojen ilmoittamisen aikataulu nopeutuu. Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin jokaisen maksutapahtuman jälkeen viiden päivän kuluessa ja tulonsaajakohtaisesti.

Yrittäjät saavat neuvoja tulorekisteriin liittyviin kysymyksiin tulorekisterin chatissa osoitteessa tulorekisteri.fi. Tulorekisterin asiakaspalvelijat vastaavat tulorekisteriä koskeviin kysymyksiin chatissa arkisin klo 9–15.

Lisätietoja tulorekisteristä täällä