17.11.2020 klo 15:44
Uutinen

Tulorekisterin hakutoimintoja on uudistettu – vuodenvaihteessa tulorekisteriin myös eläkkeet ja etuudet

Uusitut hakutoiminnallisuudet on julkaistu Annetut ilmoitukset- ja Lähetetyt aineistot -sivuilla tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Ensi vuoden alusta myös eläkkeet ja etuudet, esimerkiksi Kelan maksamat, ilmoitetaan tulorekisteriin.

Tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun tietojen hakutoiminnallisuuksia on uudistettu asiakkailta saadun palautteen perusteella. Käytettävyyteen on panostettu parantamalla hakuehtoja, ja esimerkiksi tulolajin voi jatkossa valita valintaluettelosta koodin syöttämisen sijaan. Lisäksi hakuehtojen tarkistuksia, ilmoituksia ristiriitaisista hakuehdoista ja saavutettavuutta on parannettu.

Hae ilmoituksia hakuehdoilla tai viitteellä

Jatkossa voit hakea tietoja joko hakuehdoilla tai viitteellä. Toisin kuin aiemmin kaikki hakuehdot ovat nyt suoraan valittavissa näkymässä. Hakuehto valitaan luettelosta, minkä jälkeen täytetään tarkemmat tiedot alempana avautuvaan ruutuun. Voit tarkentaa hakua antamalla esimerkiksi ilmoituksen tyyppiin ja tulonsaajaan liittyviä vapaaehtoisia hakuehtoja.

Aikaväli ja aikavälin tyyppi ovat pakollisia hakutietoja. Uudistuksen jälkeen voit määritellä hakuun useamman aikavälin Lisää aikaväli -valinnalla.

Haun jälkeen käytettävissäsi ovat samat toiminnallisuudet kuin tähänkin asti. Esimerkiksi organisaation tietojen ilmoittajana voit katsella ilmoituksen tietoja, käyttää annettua ilmoitusta uuden ilmoituksen pohjana, korjata annettua ilmoitusta tai mitätöidä ilmoituksen.

Uudistus ei muuta tiedonsaantioikeuksia, vaan voit edelleen hakea ja katsella vain sellaisia ilmoituksia, joiden katseluun olet saanut valtuuden. Loppuvuoden 2020 ajan Annetut ilmoitukset -sivusta on tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa käytettävissä sekä uusi että vanha versio.

Eläkkeet ja etuudet myös tulorekisteriin

Vuoden 2021 alkaen myös maksetut eläkkeet ja etuudet ilmoitetaan tulorekisteriin.

Esimerkiksi verohallinnossa vuodelta 2021 muodostettavissa esitäytetyissä veroilmoituksissa käytetään tulorekisteristä saatuja eläke- ja etuustietoja. Etuuksien maksajan ei tarvitse enää antaa erillisiä oma-aloitteisten verojen ilmoituksia eikä vuosi-ilmoituksia verohallinnolle. Lisäksi tulonsaajan ennakkoperintä helpottuu, kun käytössä ovat reaaliaikaiset tulotiedot.

Etuustiedon tuottajia ovat vain laissa määritellyt etuuden maksajat, kuten Kela, työeläkelaitokset ja työttömyyskassat. Etuustietojen ilmoittamista varten etuustiedon tuottajien tulee tehdä tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa vahvistus etuustietojen ilmoittamisesta sekä varmistaa, että tarvittavat valtuudet on myönnetty Suomi.fi-palvelussa. Rajapintakäyttäjän tulee lisäksi noutaa varmenne tietojen ilmoittamista varten.

toimitus(at)yrittajat.fi

Vakuutusyhtiöt puolestaan tarvitsevat etuustietoja lakisääteisten vakuutuslajien korvauspäätösten pohjaksi. Etuustietoja tarvitaan muun muassa, kun määritellään henkilön vuosityöansiota, takautuvaa korvausta tai lesken tulosovituspäätöstä.

Tulorekisteristä saatavia reaaliaikaisia etuustietoja tullaan hyödyntämään myös muun muassa palkkatuen ja starttirahan maksatushakemuksilla sekä palkkaturvaa koskevassa päätöksenteossa.

Myös tulonsaaja voi reaaliaikaisesti tarkastaa tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta kokonaiskuvan omista palkka-, eläke- ja etuustuloistaan.

Lue lisää tulorekisteristä täältä

toimitus(at)yrittajat.fi