14.11.2017 klo 12:55
Uutinen

Tunteeko kukaan Tammelaa?

Kylmä totuus paljastui, kun kysyttiin ulkopaikkakuntalaisten tietämystä Tammelasta. Vastaajista kaksi kolmesta (64 %) ilmoitti, ettei heillä ei ollut mitään mielikuvia.

Haastateltujen joukossa luku oli 87%. Tammela sekoitettiin myös esimerkiksi Tammelantoriin. Tietämättömyys korostui nuorten 18–29-vuotiaiden keskuudessa. Nuoret eivät myöskään kokeneet kuntaa kiinnostavana asuinpaikkana tai yrittämisen paikkakuntana. ”Vaikea kiinnostua, jos ei tunne paikkakuntaa”, kertoi yksi haastatelluista.

– Jos kuntaa ei tunneta, ei se myöskään ole listalla, kun valitaan asumisen, yrittäjyyden tai matkailun kohdetta, tiivistää Tammelan kunnanjohtaja Kalle Larsson imagon merkitystä.

– Laaja Kissconsulting Oy:n totettama kartoitus sisälsi ulkopaikkakuntalaisten näkemysten lisäksi myös kunnan sisäisen kartoituksen, joka kattoi kunnan ympärivuotiset sekä kesäasukkaat ja yrittäjät. Heitä pyydettiin kuvailemaan Tammelan perusluonnetta, kertoo Larsson.

Sisäinen viesti oli poikkeuksellisen yhtenäinen. Tammelaa pidetään idyllisenä paikkana asua.

– Tammela on ihana paikka asua, oli yleisin haastateltavien spontaani kommentti, kertoo tutkimuksen yksi toteuttajista Kissconsulting Oy:n Juha Valkamo.

Tammelassa korostuvat luonto, upeat luonnonpuistot ja luontopolut, nähtävyydet sekä myös monet matkailijoille ja paikallisille suunnatut tapahtumat ja aktiiviset kylät.

– Kuntalaiset kokevat naapurinsa miellyttäviksi ja ystävällisiksi ja paikkakunnan mukavaksi, luonnonläheiseksi, turvalliseksi mutta silti palveluita lähellä sijaitsevaksi kunnaksi, Valkamo jatkaa.

Tulokset kielivät siitä, että niin Tammelassa kuin monessa muussakin pienessä kunnassa on satsattava brandityöhön ja tunnettuuden luomiseen.

Hämeen Yritysviestintä / JL
toimitus@hameenyrityssanomat.fi